Nasze zasady inwestowania

Określenie poziomu dostępu do treści

Wiele lat studiujemy i testujemy różne metody inwestycyjne na naszej giełdzie papierów wartościowych. Im bardziej wgłębiamy się w giełdę, tym większe mamy przekonanie, że uniwersalna technika inwestycyjna nie istnieje. W swoich inwestycjach staramy się łączyć kilka sprawdzonych i prostych metod, aby osiągnąć optymalny efekt.


I. Ramy postępowania przy inwestowaniu w podstawowym portfelu PPCG Stock:

1) Tabelka ze spółkami określa:
a) Nazwę spółki,
b) Datę pojawienia się opisu,
c) Udział procentowy w portfelu,
d) Średnią cenę z pierwszych 60 minut sesji (cena wejścia),

e) Ewentualny poziom ucieczki (stop loss na płynnych spółkach lub stop limit),
f) Aktualną cenę,
g) Czy zamykamy pozycję,
h) Cenę sprzedaży,
i) Subiektywnie oceniony poziom płynności,
j) Wykresy.


a) Trzyliterowy skrót nazwy papieru wartościowego,
b) Jest to data, kiedy poważnie zainteresowała nas spółka,
c) Udział procentowy akcji lub innego instrumentu w całości portfela podstawowego (rozumianego jako 100% kapitału),
d) To bardzo ważna sprawa. Technika prezentuje różne możliwości inwestycyjne. W tym miejscu staramy się wybrać najkorzystniejsze w danym momencie miejce do inwestycji.


UWAGA: Kurs zmienia się dynamicznie wraz ze wskazaniami techniki 12 średnich kroczących raz dziennie wieczorem po sesji.

e) Aby chronić kapitał, każda inwestycja musi zostać zabezpieczona. Rozsądny poziom stop pozwala zachować nam kapitał, gdyby inwestycja okazała się nieudana.
f) Aktualna cena spółki.
g) Informacja, czy zamykamy pozycję.
h) Cena sprzedaży, po jakiej będziemy chcieli zamknąć pozycję,
i) Przyjmuje wartość - mała, średnia, wysoka. W swoich inwestycjach staramy się skupiać na akcjach płynnych spółek, gdzie zawsze, jeśli chcemy sprzedać, znajdzie się kupiec. Ponadto akcje o wysokiej płynności pozwalają znacznie sprawniej kontrolować poziom zleceń obronnych (można używać wtedy zleceń stop loss),

j) Wykresy akcji i innych aktywów w portfelu podstawowym PPCGStock w ujęciu dziennym (1D) oraz tygodniowym (1W).

2) Sytuacja na rynku lubi się zmieniać. Kupując akcje próbujemy zająć pozycję przy optymalnej cenie. Może się zdarzyć taka sytuacja, że kurs zacznie podążać w rejon kupna, jednak sytuacja na samej spółce się zmieni. Wtedy taka pozycja może być anulowana. Nie wyobrażamy sobie kupowania akcji, których sytuacja techniczna ulega zmianie na niekorzystną w chwili kupna.
3) Podobnie jest z ceną docelową - może zostać obniżona, jeżeli widzimy, że akcje zaczynają się zachowywać słabiej.
4) Jest to technika dla aktywnie inwestujących. Wymaga cierpliwości, a jeżeli do kupna już dojdzie, szybkości działania.
5) Zasady bezpieczeństwa: jeżeli spółka nie jest płynna, nie inwestujemy w nią zbyt dużych środków. Nie dość, że takie akcje trudno kupić, to jeszcze później trudno je sprzedać. Chcemy dbać o bezpieczeństwo kapitału. Dlatego spółki o niewielkiej płynności i korzystnym układzie średnich kupujemy zwykle do portfela IKE.