Akcje JSW

12.06.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz
akcje JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa to producent węgla koksowego i producent koksu. Grupa zajmuje się produkcją i sprzedażą węgla kamiennego do celów energetycznych oraz produkcją i sprzedażą koksu i węglopochodnych. W skład JSW wchodzi 5 kopalni węgla kamiennego: Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, Budryk, Knurów-Szczygłowice, Krupiński i Pniówek oraz Zakład Logistyki Materiałowej.

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA

Data Debiutu Liczba akcji Branża
06.07.2011 117 411 596 Górnictwo

Historia i Profil JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa to jedno z największych przedsiębiorstw wydobywczych w Polsce, specjalizujące się w produkcji węgla koksowego oraz węgla energetycznego. Historia sięga lat 60. XX wieku, kiedy to rozpoczęto budowę pierwszych kopalń w rejonie Jastrzębia-Zdroju. Oficjalnie spółka została utworzona w 1993 roku, ale jej korzenie sięgają jeszcze czasów PRL, gdy powstawały pierwsze zakłady wydobywcze na potrzeby rozwijającego się przemysłu ciężkiego.

Przez lata JSW przeszła wiele etapów rozwoju i restrukturyzacji. W 2011 roku miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń w historii firmy – debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wówczas akcje JSW po raz pierwszy stały się dostępne dla szerokiego grona inwestorów, co stanowiło istotny krok w kierunku modernizacji i unowocześnienia przedsiębiorstwa. Debiut na giełdzie był szeroko komentowany i przyciągnął uwagę zarówno krajowych, jak i zagranicznych inwestorów.

Notowania akcji JSW

Akcje znajdziesz na GPW pod symbolem JSW. Spółka stanowi istotną część indeksu WIG20. Indeks obejmuje 20 największych i najbardziej płynnych spółek na warszawskiej giełdzie.

Dywidendy JSW

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej zakłada rekomendowanie wypłaty dywidendy na poziomie do 30 procent skonsolidowanego zysku netto za dany rok. Spółka wypłaca dywidendę bardzo nieregularnie. Od debiutu na giełdzie w 2011 roku zrobiła to zaledwie 3 razy – w 2012, 2013 i 2019 roku. najwyższa była pierwsza dywidenda za 2011 rok w wysokości 5,38 zł na akcję.

Zobacz:  Rynek amerykański kontra polska giełda. Siła dywidendy.

Nowy zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej chce zmniejszyć zakładane na 2024 rok wydatki inwestycyjne w wysokości 4 mld zł – poinformował PAP Biznes wiceprezes spółki Remigiusz Krzyżanowski. Dodał, że po poprawie sytuacji w grupie JSW chciałoby powrócić do wypłaty akcjonariuszom dywidendy.

Czynniki wpływające na cenę akcji JSW

Czynniki wpływające na cenę akcji są liczne i zróżnicowane.

Ceny węgla

Przede wszystkim, na wycenę spółki ogromny wpływ mają ceny węgla na rynkach światowych. Wahania cen surowców energetycznych, zwłaszcza węgla koksowego, bezpośrednio przekładają się na wyniki finansowe spółki. Gdy ceny węgla rosną, akcje JSW zazwyczaj również zyskują na wartości, natomiast spadki cen surowców mogą prowadzić do obniżenia wartości akcji.

Regulacje prawne

Kolejnym istotnym czynnikiem są zmiany w przepisach prawnych i regulacjach dotyczących przemysłu wydobywczego. Wprowadzenie nowych norm ekologicznych, ograniczenia emisji CO2 czy zmiany w polityce energetycznej państwa mogą mieć znaczący wpływ na działalność spółki i tym samym na cenę jej akcji. Inwestorzy bacznie obserwują decyzje legislacyjne, które mogą wpłynąć na koszty operacyjne i rentowność spółki.

Zobacz:  Budimex S.A. (BDX) - korekta w oczekiwaniu na wyniki II kwartału 2024

Wyniki finansowe

Na cenę akcji spółki wpływają również wyniki finansowe spółki, w tym poziom zadłużenia, wydajność produkcji oraz zdolność do generowania zysków. Regularne publikowanie raportów finansowych oraz prognoz wyników jest kluczowym elementem, który inwestorzy biorą pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dobre wyniki finansowe zwykle prowadzą do wzrostu zaufania inwestorów i wzrostu ceny akcji. Z kolei słabe wyniki mogą spowodować spadki na giełdzie.

Czynniki zewnętrzne

Nie można także zapomnieć o czynnikach zewnętrznych, takich jak sytuacja makroekonomiczna, polityczna stabilność kraju czy globalne kryzysy gospodarcze. Wydarzenia takie jak recesje, konflikty zbrojne czy globalne pandemie mają potencjał do wywoływania nieprzewidywalnych reakcji rynkowych, co może wpływać na wartość akcji spółki.

Sentyment rynkowy

Wreszcie, nastroje inwestorów i trendy rynkowe odgrywają ważną rolę. Optymizm lub pesymizm panujący na giełdzie może prowadzić do gwałtownych ruchów cenowych, niezależnie od fundamentalnych wskaźników finansowych spółki. Emocje inwestorów, plotki i spekulacje często powodują krótkoterminowe wahania cen akcji JSW.

Artykuły powiązane

Media


Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.