Akcje Kruk – zarobić na wierzytelnościach

03.06.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz
Akcje Kruk SA

Kruk S.A., znana na rynku windykacyjnym spółka, jest często postrzegana jako solidna spółka dywidendowa dzięki regularnym wypłatom dywidend dla swoich akcjonariuszy. Działająca od 1998 roku, Kruk S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami, a jej działalność obejmuje Polskę oraz inne rynki europejskie, takie jak Rumunia, Włochy, Czechy i Niemcy.

W ostatnich latach Kruk S.A. systematycznie wypłacała dywidendy, co przyciągało inwestorów szukających stabilnych źródeł dochodu. Na przykład w 2021 roku spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 11 złotych na akcję, co było znaczącym krokiem po przerwie w wypłatach dywidend w 2020 roku, spowodowanej niepewnością związaną z pandemią COVID-19.

Rok 2022 przyniósł kolejne pozytywne wieści dla akcjonariuszy, gdyż Kruk S.A. ogłosił wypłatę dywidendy w wysokości 13 złotych na akcję. Był to znak powrotu do stabilności finansowej oraz rosnących zysków spółki. W 2023 roku Kruk kontynuował politykę dzielenia się zyskami z akcjonariuszami, wypłacając dywidendę w wysokości 15 złotych na akcję, co było kolejnym wzrostem w porównaniu do poprzedniego roku.

W 2024 roku Kruk S.A. wypłacił dywidendę w wysokości 18 złotych na akcję, co świadczy o kontynuacji trendu rosnących wypłat dywidend. Ta tendencja wzrostowa w wypłatach dywidend odzwierciedla zarówno dobrą kondycję finansową spółki, jak i jej zdolność do generowania stabilnych zysków pomimo wyzwań rynkowych.

Akcje Kruk SA: Specyfika działania

Jest to spółka, która zajmuje się głównie zakupem wierzytelności oraz później próbą jej odzyskania. Innymi słowy – zakupuje prawo do długu za określoną kwotę, a następnie stara się odzyskać cały dług dla siebie. Może to wyglądać w ten sposób, że ktoś jest dłużny innej osobie lub podmiotowi 1000 zł. Kruk płaci temu podmiotowi 500 zł. Podmiot pozbywa się prawa do odzyskania długu. Kruk natomiast stara się odzyskać pełną kwotę 1000 zł. To oczywiście uproszczony model.

Ryzyko ze strony Kruka polega na tym, że posiada wierzytelności, z których części nie odzyska. Jest to jego ryzykiem. Niemniej jednak firma tak prowadzi biznes, że udaje się jej powiększać przychody o mniej więcej 10% rocznie. Zysk netto rośnie odrobinę wolniej, a jego dynamika mieści się w granicach 5-8% rocznie. Firma stabilnie rośnie.

Czy akcje Kruk SA są przewartościowane?

Kruk stara się wypłacać dywidendę na poziomie do 36% zysku netto. Jest to bezpieczny poziom. Jeżeli prognozy dla akcji Kruk się sprawdzą, w przyszłym roku 2025 dywidenda może wynieść już ok. 20 zł na każdą akcję. Przyjmując średnią wypłatę na poziomie stopy dywidendy 5%, możemy oszacować godziwą cenę akcji na poziomie 400 zł na rok 2025.

Wartość akcji możemy również ocenić na podstawie przychodów generowanych na każdą akcję. Historycznie wskaźnik okazywał się wskazywać na okazję inwestycyjną, kiedy posiadał wartość ok. 2. Przewartościowanie pojawiało się, kiedy wskaźnik dochodził do okolic 5. Obecnie jest na poziomie 3,23, więc porusza się prawie po środku (nie jest ani za droga ani za tania).

Dowiedz się więcej: jak zacząć inwestować?

Z powyższych dwóch oszacowań wychodzi nam na to, że cena akcji w okolicach 460 zł obecnie nie stanowi okazji inwestycyjnej.

Czy na wykresie akcje Kruk widać akumulację lub dystrybucję akcji?

Kruk Akcje
Kruk Akcje

W ubiegłych latach akumulacja była widoczna najpierw nad poziomem 200 zł, później w okolicach 300 zł. W 2024 roku akumulacja była widoczna w okolicy 400 zł, czyli godziwej ceny. Wyznaczyliśmy ją na podstawie płaconej dywidendy oraz przychodów generowanych na akcję.

Obecnie wraz ze wzrostem ceny wolumen nam maleje. To oznacza, że inwestorzy nie są skłonni płacić za akcje więcej, niż są faktycznie warte. Gdyby coś takiego się stało, że rynek zostanie przeceniony, a akcje spadną poniżej 400 zł, będziemy mogli mówić o okazji inwestycyjnej na akcjach Kruk.

Autor wpisu: Paweł Pagacz

Jestem pomysłodawcą i założycielem PPCG Stock. Stosuję analizę wolumenową. Głęboko wierzę, że duży kapitał nie jest ślepy i szuka najwyższych stóp zwrotu. Z jednej strony na rynku szukam, gdzie płynie duży kapitał. Z drugiej strony szukam najlepszych spółek. Jeżeli widzę najlepszą spółkę i kapitał, który do niej płynie, to wiem, w co inwestować. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z dostępnego adresu e-mail.


Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.