Analiza Alior Bank. Jaki potencjał mają dziś banki?

02.07.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz
Alior Bank analiza dywidenda prognozy

Mam nadzieję, że nie jest dla nikogo tajemnicą, że cena akcji porusza się od niedowartościowania do przewartościowania lub odwrotnie. Czasem cena akcji dosłownie odzwierciedla realną wartość akcji i trudno znaleźć czynniki, które z tej równowagi mogłyby ją wytrącić. Dzisiaj zapraszam Was do analizy Alior Bank, ale też innych banków, widzianych poprzez sektor bankowy. Przekażę Wam poglądy, które mogą rozszerzyć Wasze postrzeganie rzeczywistości rynkowej.

Akumulacja akcji Alior Bank

Bardzo spodobało mi się kiedyś określenie, które usłyszałem od Rafała Glinickiego. Nie przekażę go dosłownie, ale jego sens. Akumulacja akcji przypomina hamowanie wielkiego statku zbliżającego się do portu. Włącza on silniki hamujące na długo przed tym, zanim zawinie do portu.

Z cenami akcji jest bardzo podobnie. Akumulacja akcji rozpoczyna się, zanim cena akcji w ogóle zacznie rosnąć i na akcjach, które przez rynek postrzegane są jako niedowartościowane. Akumulacja doprowadzi zazwyczaj do wzrostu ceny akcji do poziomu równowagi lub jej przewartościowania. Taki proces ma obecnie miejsce na akcjach Alior Banku po wcześniejszej, zaznaczonej na poniższym wykresie, akumulacji.

Alior Bank - strefa akumulacji akcji
Alior Bank – strefa akumulacji akcji

Zauważcie, ze akumulacja akcji (zwiększone wolumeny) trwała od poziomu ok. 35 zł do okolic 12 zł. Ktoś, kto akumulował akcje na poziomie 35 zł, musiał się liczyć z maksymalną, przejściową stratą na poziomie nawet 65%. Nie wiem, czy dla kogokolwiek taka strata jest w ogóle akceptowalna, ale widocznie dla dużych inwestorów była.

Jak myśli duży inwestor?

Duży inwestor nie patrzy na akcje poprzez pryzmat tego, ile dzisiaj są warte akcje, ale poprzez pryzmat tego, jaki biznes kupuje i ile na tym biznesie zarobi. Kupując akcje po 35 zł i patrząc na ten proces z dzisiejszej perspektywy, inwestor nadal zrobił świetny biznes. Akcje są w końcu notowane po 101 zł. Inwestor dostał też pierwszą od dawna dywidendę na akcjach Alior Banku w wysokości 4,41 zł (maj 2024 r.).

To, co postrzegam, jako istotne, to wzrost ceny akcji, który się dokonał. Nie ma też dystrybucji we wzroście. Istotne dla przyszłości ceny akcji są wolumeny, które obecnie się kształtują. Te:

  • maleją na wzroście, co zaraz pokażę na poniższym wykresie,
  • nie pokazują dystrybucji, co oznacza, że akcje postrzegane są, jako dobre (nie trzeba się wyprzedawać).
Alior wolumeny
Alior wolumeny

Malejące wolumeny oznaczają jednak to, że im wyżej wędruje cena, tym mniejszym zainteresowaniem ze strony inwestorów akcje się cieszą. Zauważmy to np. na podstawie wypłaconej dywidendy. Dla inwestora, który płacił za akcje 35 zł, dywidenda 4,41 zł, to ponad 12% zysku. Dla inwestora, który za akcje płaci 100 zł, dywidenda wynosi już poniżej 5 zł. Cena nie jest tak atrakcyjna, jak kiedyś i atrakcyjniejsza nie będzie.

Zobacz:  Dlaczego musisz wybrać najlepsze spółki giełdowe?

Od czego zależą przyszłe zyski banków?

Dla sektora bankowego przyszłość, o ile nie będzie czarna, to zacznie prezentować się w barwach szarych.

Stopy procentowe

Zyski banków zależą przede wszystkim od stóp procentowych banków. Wyższe stopy procentowe, to wyższe odsetki dla banków, ale już niekoniecznie wyższe zyski dla Polaków. Wciąż jest to dla mnie oszałamiające, że ludzie wolą trzymać środki na nieoprocentowanych kontach, niż chociażby zainwestować środki na lokacie bankowej. W takim przypadku bank posiada środki na nieoprocentowanym koncie i pożycza je dalej, zarabiając na odsetkach. W dodatku tymi odsetkami nie musi się dzielić z klientem, które mu te środki powierzył, bo klient tego nie chce. Wyższe stopy procentowe są czystym zyskiem dla banku.

Kondycja polskiej gospodarki

W Polsce kolejny miesiąc z rzędu mamy odnotowane niższe PMI dla przemysłu. Oznacza to, że gospodarka jest duszona, czego przyczyną jest wzrost pensji i kosztów energii. Stajemy się coraz mniej konkurencyjni, a to ogromny problem dla Polski i Polaków. Na poniższym wykresie pokazuję wskaźnik PMI, gdzie jego przebywanie poniżej strefy 50 oznacza kurczenie się przemysłu, zaś przebywanie powyżej 50 oznacza jego rozwój:

PMI dla przemysłu w Polsce
PMI dla przemysłu w Polsce

Wspomniałem w kilku zdaniach o PMI, bowiem w historii badań tego wskaźnika (od 1998 roku) nigdy nie było jeszcze 26 miesięcy z rzędu, w którym gospodarka Polski by się kurczyła. Pobudzenie gospodarki może nastąpić (to jeden z czynników) poprzez obniżenie kosztów pieniądza, a zatem obniżeniem stóp procentowych. I tym sposobem wracamy do analizy banków.

Bank Centralny będzie musiał zacząć obniżać stopy procentowe, aby pobudzić gospodarkę, inaczej w końcu wpędzimy się w recesję. Przemysł staje i tylko ślepiec tego nie widzi (w gazetach coraz częściej widać artykuły o zamykaniu się różnych zakładów przemysłowych). Jeżeli RPP będzie w przyszły roku obniżać stopy procentowe, to zyski banków zaczną spadać. Niższe stopy procentowe to niższe przychody odsetkowe banków oraz niższy zysk netto.

Niższe prognozy przychodów i zysku netto Alior Bank

Dla Alior Banku czterech analityków odważyło się wystawić prognozę. Przychody za 2024 rok mają być niższe względem 2023 roku o blisko 35%, a w kolejnych latach mają się ustabilizować (wzrost o 1% w kolejnym roku i spadek blisko o 3% za dwa lata). Bank ma jednak jakieś stałe swoje koszty i sytuacja po stronie zysku netto może się pogarszać znacznie szybciej. O ile w tym roku jeszcze zysk ma być wyższy o ponad 6% względem 2023 roku, tak w 2025 roku zysk może spaść o ponad 5%, a w kolejnym roku o ponad 12%.

Zobacz:  Raport okresowy: podsumowanie I półrocza 2024

O ile same procenty mogą niewiele mówić, to odnieśmy te prognozy do dywidendy, bo Alior Bank to popularna spółka dywidendowa. W 2024 roku Alior Bank przeznaczył 28,5% zysku na dywidendę, która wyniosła 4,41 zł, a w 2025 mógłby przy tym samym wskaźniku wypłaty dywidendy wypłacić 4,91 zł za akcję. W 2025 roku dywidenda wyniosłaby już 4,73 zł, rok później dywidenda mogłaby wynieść 4,48 zł, a w 2027 roku 3,92 zł.

Widzimy, że malejący zysk netto w przyszłości powinien się przyłożyć do obniżenia wartości wypłacanych dywidendy. Oczywiście Alior Bank ma możliwość sterowania za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego wskaźnikiem wypłaty dywidendy (Payout Ratio), jednak nie zmieni to samego faktu obniżania się zysku netto.

Niższa projekcja ceny Alior Bank w kolejnych 12 miesiącach

Powyższe wartości pokazują, że cena w okolicach 100 zł wciąż jest średnio-atrakcyjna dla inwestorów i nadal może rosnąć. Jeżeli jednak zbytnio oddaliłaby się od poziomu 100 zł, będziemy prawdopodobnie widzieć jeszcze mniejsze wolumeny. Jeżeli cena stanie się zbyt wysoka, dojdzie do dystrybucji akcji i odwrócenia trendu wzrostowego. Dlaczego tak miałoby się nie stać? Jaką bowiem wartość dla inwestora miałby akcje Alior Banku wyceniane na 200 zł? Ani dywidenda nie byłaby atrakcyjna, ani przyszłość (niższe stopy procentowe) nie rysowałaby się w kolorowych barwach. Osobiście nie widziałbym większej wartości dla tych akcji po tak wysokiej cenie.

A jak widzą analitycy cenę akcji Alior Banku na najbliższe 12 miesięcy?

Prognozy dla Alior Banku
Prognozy dla Alior Banku

Okazuje się, że średnia prognoz 8 analityków oscyluje wokół poziomu 97 zł.

Wygląda więc na to, że bank Alior na ten moment wyciągnął z rynku wartość taką, na jaką istotnie wyceniają go inwestorzy. Wyższa cena będzie już powoli uznawane za mniej atrakcyjną. Jeszcze wyższe ceny mogą zostać uznane za zbyt wysokie i sprowokować dystrybucję akcji. Akcje Alior są moim zdaniem godziwie wyceniane, bez jakiegokolwiek dyskonta.

Autor wpisu: Paweł Pagacz

Jestem pomysłodawcą i założycielem PPCG Stock. Stosuję analizę wolumenową. Głęboko wierzę, że duży kapitał nie jest ślepy i szuka najwyższych stóp zwrotu. Z jednej strony na rynku szukam, gdzie płynie duży kapitał. Z drugiej strony szukam najlepszych spółek. Jeżeli widzę najlepszą spółkę i kapitał, który do niej płynie, to wiem, w co inwestować. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z dostępnego adresu e-mail.


Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.