Brytyjskie spółki dywidendowe

03.06.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Bartek Bohdan
Brytyjskie spółki dywidendowe

Inwestowanie w brytyjskie spółki dywidendowe może przynieść inwestorom wiele korzyści, zarówno finansowych, jak i strategicznych. Przede wszystkim, spółki te są często postrzegane jako bardziej stabilne i mniej podatne na wahania rynkowe. Wynika to z ich zdolności do generowania stałego dochodu i wypłacania go akcjonariuszom w formie dywidend.

Zalety brytyjskich spółek dywidendowych

Stabilność finansowa

Jednym z głównych powodów, dla których warto rozważyć inwestycję w brytyjskie spółki dywidendowe, jest stabilność finansowa. Firmy, które regularnie wypłacają dywidendy, zazwyczaj mają mocne fundamenty finansowe. Wypłata dywidend jest często oznaką zdrowej sytuacji finansowej spółki i jej zdolności do generowania stabilnych zysków. Dla inwestorów oznacza to mniejsze ryzyko w porównaniu z inwestowaniem w spółki, które nie wypłacają dywidend.

Regularny dochód pasywny (dywidendy)

Kolejnym atutem jest regularny dochód, który można uzyskać z dywidend. Dla wielu inwestorów, szczególnie tych, którzy są na emeryturze lub planują nią być w niedalekiej przyszłości, stały strumień dochodów z dywidend może stanowić ważne źródło środków do życia. Regularne wypłaty dywidend mogą także pomóc w zrównoważeniu portfela inwestycyjnego i zapewnić stabilność finansową w dłuższym okresie.

Udało nam się uzyskać stabilny dochód pasywny ze spółek amerykańskich i brytyjskich.

-> Sprawdź projekt Bogatyalbobiedny.pl

Brytyjskie spółki dywidendowe często działają w sektorach, które są mniej narażone na wahania koniunktury gospodarczej. Sektory takie jak energetyka, telekomunikacja, żywność i napoje czy farmacja, są bardziej odporne na cykliczne zmiany gospodarcze. Inwestowanie w takie branże może więc stanowić ochronę przed gwałtownymi spadkami na rynkach finansowych, co jest szczególnie ważne w okresach niepewności ekonomicznej.

Korzyści podatkowe: brak podatku w koncie IKE/IKZE

Istotnym aspektem inwestowania w brytyjskie spółki dywidendowe jest również korzyść podatkowa. W Wielkiej Brytanii obowiązują przepisy podatkowe, które mogą być korzystne dla inwestorów zagranicznych, w tym z Polski. Dywidendy z brytyjskich spółek mogą być zwolnione z podatku u źródła, co zwiększa efektywność inwestycji i potencjalne zyski. Wystarczy inwestować poprzez konto IKE lub IKZE.

Regularność dywidend

Warto również zwrócić uwagę na historyczną przewidywalność dywidend. Wiele brytyjskich spółek ma długą historię regularnych wypłat dywidend, co daje inwestorom pewność, że mogą liczyć na stały dochód. Taka przewidywalność jest kluczowa dla inwestorów długoterminowych, którzy planują swoje finanse z wyprzedzeniem.

Nie można także zapomnieć o możliwości reinwestowania dywidend. Reinwestowanie otrzymanych dywidend w zakup dodatkowych akcji tych samych spółek może prowadzić do znacznego wzrostu wartości portfela inwestycyjnego w dłuższym okresie. Taki mechanizm, zwany efektem kuli śnieżnej, pozwala inwestorom na maksymalizację zysków poprzez zwiększanie liczby posiadanych akcji i, co za tym idzie, przyszłych dywidend.

Autor wpisu: Bartek Bohdan

Współredaktor serwisu inwestora giełdowego PPCG. Aktywny inwestor giełdowy z ponad 12-letnim stażem. Jestem wielkim zwolennikiem inwestycji długoterminowych, budowania dochodu pasywnego z dywidend i procentu składanego. Uważam, że inwestorzy powinny powrócić do źródła, czyli akumulacji najlepszych aktywów. Takie aktywa nie tylko zwiększają wartość w czasie, ale przez dywidendy płacą nam za to, że trzymamy je w portfelu. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z dostępnego adresu e-mail.


Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.