Czy niska stopa dywidendy to problem?

13.04.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Bartek Bohdan

W budowaniu dochodu pasywnego i zabezpieczeniu emerytury na giełdzie priorytetem jest dywidenda i potencjał jej wzrostu w przyszłości.

Nie da się ukryć, że najlepsze spółki dywidendowe na Wall Street są po prostu drogie. Przez to startowa stopa dywidendy jest względnie niska, często schodząc poniżej 1%. Na pierwszy rzut oka wygląda to słabo na tle wielu polskich spółek ze stopą dywidendy 5-6% i więcej. Kluczem jest jednak coś, czego brakuje polskim dywidendówkom, czyli stały i szybki wzrost dywidendy w długim terminie. Pokażę Ci, że to nie jest tak duży problem, jak mogłoby się wydawać.

Stopa dywidendy i dynamika wzrostu

Załóżmy, że mamy spółkę X ze stopą dywidendy 0,7%, ale dywidenda za ostatnie 5 i 10 lat rosła w tempie średnio 12% rocznie. Przy niskim wskaźniku wypłaty uważam, że da się to utrzymać w przyszłości. Poniżej zrobiłem prostą symulację, która udowadnia, że nawet z niską początkową stopą dywidendy, ale 2-cyfrową dynamiką, można w perspektywie 20 lat zbudować niezły dochód pasywny i powiększyć mocno kapitał.

Kalkulację zrobiłem dla następujących parametrów:

  • startowa inwestycja: 3000$
  • okres inwestowania: 20 lat
  • startowa stopa dywidendy: 0,7%
  • roczna dynamika dywidendy i wzrostu kursu: 12%
  • coroczna dopłata do rachunku: 1200$ (100$ miesięcznie)
  • reinwestowanie dywidend
  • podatek u źródła: 15%

Dla powyższych parametrów kalkulacja wygląda obiecująco.

Kalkulacja dywidendy. Źródło: https://dividendathlete.com/dividend-investing-calculator/
Kalkulacja dywidendy. Źródło: https://dividendathlete.com/dividend-investing-calculator/

Oczywiście pamiętajmy, że to tylko estymacja. W 20 lat sporo się może zmienić. Jest jednak duża prawdopodobieństwo realizacji tego scenariusza. Łatwo zobaczyć na wykresach, że nasz dochód z postaci dywidendy w 20-tym roku wyniesie prawie 800$ rocznie. Wartość naszych akcji skoczy z 3000$ do prawie 110 tys. dolarów. To chyba całkiem niezła przebitka. Tym samym niska startowa stopa dywidendy nie wydaje się być już większym problemem. Korzystając z kalkulatora źródłowego możesz łatwo dopasować parametry tej inwestycji do swoich możliwości i sprawdzić efekt końcowy.

Podsumowanie

Wynik końcowy inwestycji w spółkę dywidendową to wypadkowa kilku zmiennych. Stopa dywidendy jest jedną z nich i wcale nie najważniejszą. Dużo ważniejszy jest rozwój spółki i dynamika wzrostu dywidendy przy względnie niskim wskaźniku wypłaty. To właśnie te ostatnie – poza samą stopą dywidendy – parametry są kluczem do budowania dochodu pasywnego z dywidend. Szczególnie zaczyna mieć to znaczenie w 9-10 roku, jeśli nasz okres inwestycji to 20 lat. Dynamika wzrostu kapitału i dywidendy znacznie przyspiesza w okresie 11-20 lat.