Dywidenda CyberFolks 2024

03.06.2024, Kategorie: Wiadomości, Autor: Paweł Pagacz
Dywidenda CyberFolks 2024

Ile wyniesie dywidenda CyberFolks w 2024 roku?

Dywidenda CyberFolks 2024

27 maja 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki cyber_Folks podjęło kluczową uchwałę dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2023. Na mocy uchwały, kwota 21.252.702,00 złotych została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w 2024 roku, co daje 1,50 zł na akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 14.168.468. Dzień dywidendy ustalono na 24 czerwca 2024 roku, a wypłata nastąpi 26 czerwca 2024 roku. Dodatkowo, 6.775.394,29 złotych przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki.

Decyzja ta jest strategicznym krokiem, mającym na celu zarówno nagrodzenie akcjonariuszy, jak i wzmocnienie finansowej stabilności Spółki poprzez zwiększenie kapitału zapasowego. Dywidenda w wysokości 1,50 zł na akcję odzwierciedla silną pozycję finansową cyber_Folks oraz zaufanie zarządu do dalszego rozwoju i zrównoważonego wzrostu.

Dzień dywidendy, wyznaczony na 24 czerwca, określa moment, w którym akcjonariusze posiadający akcje będą uprawnieni do otrzymania wypłaty (w tym dniu muszą być zaksięgowane, należy je mieć na koniec sesji 19 czerwca). Natomiast dzień wypłaty dywidendy, ustalony na 26 czerwca, to data, kiedy środki zostaną faktycznie przekazane akcjonariuszom.

Podjęta uchwała i decyzje z nią związane pokazują zaangażowanie tej spółki dywidendowej w realizację strategii zrównoważonego wzrostu i dbałość o interesy inwestorów. Wzrost kapitału zapasowego wskazuje również na długoterminowe plany rozwoju oraz zabezpieczenie finansowe na przyszłość.

O cyber_Folks:

CyberFolks S.A. to dynamicznie rozwijająca się firma technologiczna, notowana na głównym rynku GPW od 2017 roku. Firma specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań hostingowych, zarządzaniu domenami oraz oferowaniu usług w zakresie tworzenia i utrzymania stron internetowych. Od swojego założenia w 1999 roku, CyberFolks przekształciła się z lokalnej firmy w globalnego gracza. Obsługuje ponad 350 tysięcy klientów i generuje przychody przekraczające 460 milionów PLN rocznie.

Kluczowe Osiągnięcia i Strategie

  1. Wzrost Finansowy: W pierwszym kwartale 2024 roku, Grupa cyber_Folks zanotowała 70% wzrost zysku netto, osiągając ponad 24 miliony złotych. Skonsolidowane przychody netto wyniosły ponad 144 miliony złotych, co stanowi wzrost o 30% w porównaniu do poprzedniego roku.
  2. Globalna Ekspansja: Blisko 50% przychodów grupy pochodzi z rynków zagranicznych, głównie z USA i Europy. To świadczy o jej globalnym zasięgu i skuteczności w międzynarodowej ekspansji.
  3. Innowacje: CyberFolks wprowadziła autorskie narzędzie _Now, oparte na sztucznej inteligencji. Jego zadaniem jest automatyczne tworzenie, utrzymanie i edycja stron internetowych, co umacnia jej pozycję lidera w branży technologii internetowych.

Społeczna Odpowiedzialność i Zrównoważony Rozwój

cyber_Folks aktywnie angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Firma opublikowała swój pierwszy Raport ESG, który dokumentuje jej działania. Celują w tworzenie wartości nie tylko dla akcjonariuszy, ale także dla pracowników, społeczności i środowiska.

Perspektywy Rozwoju

Zarząd spółki, kierowany przez Krzysztofa Szyszkę, CEO, planuje dalsze zwiększenie liczby obsługiwanych klientów. Wróci też programu przejęć, co ma na celu dalsze umacnianie pozycji rynkowej. Firma stawia na innowacje i ciągłe doskonalenie oferty, co ma przyczynić się do utrzymania dynamiki wzrostu w nadchodzących latach.

Dzięki strategicznym decyzjom i konsekwentnej realizacji planów rozwojowych, CyberFolks nie tylko utrzymuje stabilną pozycję na rynku, ale także wyznacza nowe standardy w branży technologii internetowych.

Autor wpisu: Paweł Pagacz

Jestem pomysłodawcą i założycielem PPCG Stock. Stosuję analizę wolumenową. Głęboko wierzę, że duży kapitał nie jest ślepy i szuka najwyższych stóp zwrotu. Z jednej strony na rynku szukam, gdzie płynie duży kapitał. Z drugiej strony szukam najlepszych spółek. Jeżeli widzę najlepszą spółkę i kapitał, który do niej płynie, to wiem, w co inwestować. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z dostępnego adresu e-mail.


Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.