Eurotel dywidenda 2024

30.05.2024, Kategorie: Nowości, Wiadomości, Autor: Paweł Pagacz
Eurotel dywidenda

W związku z opublikowaniem wyników za 2023 rok, Zarząd Eurotel S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) rekomenduje podział zysku netto Spółki, wynoszącego 18 799 194,63 zł. Zgodnie z propozycją, kwota 14 993 020,00 zł zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy (Eurotel dywidenda 2024). To oznacza 4,00 zł na każdą akcję, natomiast pozostała część zysku w wysokości 3 806 174,63 zł zostanie przesunięta na kapitał zapasowy Spółki. 

Dzień ustalenia prawa do dywidendy ustalono na dzień 5 czerwca 2024 r. i datę wypłaty dywidendy do dnia 12 czerwca 2024 r. Akcje w związku z rozliczeniem w KDPW trzeba mieć na rachunku po sesji 3 czerwca 2024.

Eurotel dywidenda 2024: Strategia dywidendowa

Rekomendacja wypłaty dywidendy opiera się na strategii dywidendowej spółki, która uzależnia wypłatę dywidendy od kilku kluczowych czynników. Od wypracowanego zysku netto Emitenta za dany rok. Po drugie, od posiadania wolnych środków obrotowych, które w przypadku Eurotel S.A. są wystarczające. Po trzecie, od braku znaczących planów inwestycyjnych.

Pomimo prowadzonej inwestycji w nową siedzibę, Zarząd uznał, że nie ma innych znaczących planów inwestycyjnych, które mogłyby wpłynąć na wypłatę dywidendy.

Uzasadnienie rekomendacji dywidendy

Rekomendowaną kwotę dywidendy, która 80% zysku netto, Spółka zaproponowała z uwagi na posiadane wolne środki pieniężne. Sytuacja w otoczeniu rynkowym, w szczególności dotycząca utraty wartości pieniądza w czasie, jest trudna. Uzasadnia przekazanie większości wypracowanych przez Spółkę środków w 2023 roku akcjonariuszom. Zarząd uznaje, że przekazanie środków pozwoli akcjonariuszom na indywidualne podejmowanie decyzji inwestycyjnych, co może przynieść im większe korzyści finansowe w przyszłości.

Eurotel dywidenda 2024: Podsumowanie

Zarząd Eurotel S.A. podjął decyzję o rekomendacji podziału zysku netto za 2023 rok z zapasem bezpieczeństwa. Celem jest zabezpieczenie przyszłych inwestycji Spółki poprzez przesunięcie części zysku na kapitał zapasowy. Umożliwia akcjonariuszom czerpanie korzyści z zainwestowanego kapitału poprzez wypłatę dywidendy. Proponowane rozwiązanie jest zgodne z przyjętą strategią dywidendową. Uwzględnia bieżącą sytuację rynkową oraz finansową Emitenta.

Autor wpisu: Paweł Pagacz

Jestem pomysłodawcą i założycielem PPCG Stock. Stosuję analizę wolumenową. Głęboko wierzę, że duży kapitał nie jest ślepy i szuka najwyższych stóp zwrotu. Z jednej strony na rynku szukam, gdzie płynie duży kapitał. Z drugiej strony szukam najlepszych spółek. Jeżeli widzę najlepszą spółkę i kapitał, który do niej płynie, to wiem, w co inwestować. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z dostępnego adresu e-mail.


Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.