Grupa Kęty miała wstępnie 160 mln zł zysku netto w II kwartale 2024

19.06.2024, Kategorie: Wiadomości, Autor: Paweł Pagacz
Akcje Kęty

Grupa Kęty, jedna z czołowych firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, opublikowała wstępne dane finansowe za drugi kwartał 2024 roku, które świadczą o stabilnym rozwoju i efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Lepsze niż w analogicznym kwartale 2023 roku wyniki pozwalają optymistycznie patrzeć na poziom przyszłorocznej dywidendy.

Kęty z lepszym Q2 20-24 niż w 2023 roku

W okresie tym Grupa Kęty osiągnęła 160 milionów złotych skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, co stanowi wzrost o 6% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przychody natomiast wyniosły 1 320 milionów złotych, co oznacza niewielki spadek o 1% w ujęciu rok do roku.

Wzrost efektywności operacyjnej można również zaobserwować w wynikach EBITDA, które wyniosły 260 milionów złotych, co stanowi wzrost o 8% r/r. Podobny wzrost odnotowano w zysku z działalności operacyjnej, który osiągnął 210 milionów złotych. Te wyniki świadczą o skutecznej strategii zarządzania oraz optymalizacji kosztów w firmie.

W II kwartale 2024 r. wszystkie segmenty grupy kapitałowej szacują, iż osiągną dobre wyniki sprzedaży pomimo braku istotnych zmian w koniunkturze w porównaniu do kwartału poprzedniego. Poziom zamówień pozwolił na zwiększenie wykorzystania mocy do ok. 85-90% przy nadal krótkim horyzoncie zamówień (4-5 tygodni). Aktualne szacunki zakładają osiągnięcie w II kwartale 2024 r. 1 320 mln zł przychodów (-1% r/r), przy ok. 8% wzroście średnich cen aluminium, wyrażonych w zł oraz ok. 5% spadku średniego kursu EUR/PLN wpływającego na wartość znaczącej części sprzedaży zagranicznej – czytamy w komunikacie.

Zobacz:  Inflacja CPI w centrum uwagi. Inwestorzy czekają na ruch FED

Warto podkreślić, że wszystkie segmenty działalności Grupy Kęty, pomimo braku istotnych zmian w koniunkturze gospodarczej w porównaniu do poprzedniego kwartału, odnotowały dobre wyniki sprzedażowe. Poziom zamówień pozwolił na wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 85-90%, pomimo krótkiego horyzontu zamówień wynoszącego 4-5 tygodni.

Na wyniki finansowe wpływ miały także zmiany na rynku surowców i kursów walutowych. Średnie ceny aluminium wyrażone w złotych wzrosły o około 8%, podczas gdy średni kurs EUR/PLN spadł o około 5%, co miało wpływ na wartość sprzedaży zagranicznej. Dług netto na koniec drugiego kwartału 2024 roku szacowany jest na około 680 milionów złotych, co jest ważnym wskaźnikiem dla analizy kondycji finansowej firmy.

Grupa Kęty

Grupa Kęty działa w trzech głównych segmentach: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW), Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 roku i jest częścią indeksu WIG20. W 2023 roku skonsolidowane przychody z umów z klientami osiągnęły poziom 5,22 miliarda złotych. To pokazuje stabilną pozycję Grupy Kęty na rynku.

Podsumowując, wyniki Grupy Kęty za drugi kwartał 2024 roku wskazują na skuteczne zarządzanie i adaptację do zmieniających się warunków rynkowych. To pozwala spółce utrzymywać stabilną pozycję na rynku i generować solidne wyniki finansowe. Grupa Kęty jest też bardzo dobrą spółką dywidendową, które regularnie płaci dywidendy.

Zobacz:  Czy warto trzymać spółki dywidendowe?

Autor wpisu: Paweł Pagacz

Jestem pomysłodawcą i założycielem PPCG Stock. Stosuję analizę wolumenową. Głęboko wierzę, że duży kapitał nie jest ślepy i szuka najwyższych stóp zwrotu. Z jednej strony na rynku szukam, gdzie płynie duży kapitał. Z drugiej strony szukam najlepszych spółek. Jeżeli widzę najlepszą spółkę i kapitał, który do niej płynie, to wiem, w co inwestować. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z dostępnego adresu e-mail.


Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.