Historia Dywidend KGHM: przegląd, kluczowe wydarzenia i analiza

25.04.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Market review
KGHM dywidenda

KGHM dywidendaKGHM Polska Miedź S.A., jeden z największych producentów miedzi i srebra na świecie, odgrywa kluczową rolę w polskiej gospodarce. Od lat cieszy się uznaniem inwestorów nie tylko ze względu na swoje wyniki operacyjne, ale również dzięki regularnym wypłatom dywidend. W niniejszym artykule przyjrzymy się historii dywidend KGHM, kluczowym wydarzeniom w historii spółki, wolumenowi wydobycia miedzi oraz rynkom zbytu tego surowca.

Historia Spółki

KGHM Polska Miedź S.A. została założona w 1961 roku w Lubinie, w południowo-zachodniej Polsce. Spółka powstała w wyniku odkrycia bogatych złóż rudy miedzi w regionie Legnicko-Głogowskim. Od momentu założenia, KGHM dynamicznie rozwijał swoje operacje, stając się jednym z największych producentów miedzi na świecie.

W 1991 roku KGHM został przekształcony w spółkę akcyjną i zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Debiut ten otworzył nowy rozdział w historii spółki, umożliwiając jej pozyskiwanie kapitału na dalszy rozwój oraz umożliwiając inwestorom udział w sukcesie firmy.

Kluczowe Wydarzenia w Historii KGHM

KGHM ma bogatą historię pełną kluczowych wydarzeń, które wpłynęły na jej pozycję na rynku międzynarodowym. Oto kilka najważniejszych momentów w historii spółki:

 1. Lata 60. i 70. – Rozwój i Ekspansja: Po odkryciu złóż miedzi, w latach 60. i 70. nastąpił dynamiczny rozwój infrastruktury wydobywczej i hutniczej. Powstały kopalnie Lubin, Polkowice oraz Rudna, a także Huta Miedzi Głogów i Huta Miedzi Legnica.
 2. 1991 – Przekształcenie i Debiut Giełdowy: Przekształcenie KGHM w spółkę akcyjną oraz debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie umożliwiły dalszy rozwój i modernizację spółki.
 3. 2004 – Wejście do Indeksu WIG20: KGHM stał się częścią indeksu WIG20, który obejmuje dwadzieścia największych spółek notowanych na GPW. Włączenie do tego indeksu zwiększyło prestiż spółki oraz zainteresowanie inwestorów.
 4. 2012 – Przejęcie Quadra FNX: KGHM przejął kanadyjską firmę wydobywczą Quadra FNX, co znacząco rozszerzyło działalność spółki na rynki międzynarodowe, zwłaszcza w Ameryce Północnej i Południowej.
 5. 2015 – Otwarcie kopalni Sierra Gorda: Otwarcie kopalni Sierra Gorda w Chile, jednej z największych inwestycji zagranicznych KGHM, umożliwiło zwiększenie wydobycia miedzi oraz molibdenu.

KGHM dywidenda: historia dywidend KGHM

KGHM od lat regularnie wypłaca dywidendy swoim akcjonariuszom, co jest wynikiem stabilnych wyników finansowych oraz polityki dywidendowej spółki. Oto przegląd dywidend wypłacanych przez KGHM w ostatnich latach (za rok):

 • 2010: 14,90 PLN na akcję
 • 2011: 28,34 PLN na akcję
 • 2012: 9,8 PLN na akcję
 • 2013: 5 PLN na akcję
 • 2014: 4 PLN na akcję
 • 2015: 1,5 PLN na akcję
 • 2016: 1 PLN na akcję
 • 2017: 0 PLN na akcję (brak wypłaty dywidendy)
 • 2018: 0 PLN na akcję (brak wypłaty dywidendy)
 • 2019: 0 PLN na akcję (brak wypłaty dywidendy)
 • 2020: 1,50 PLN na akcję (brak wypłaty dywidendy)
 • 2021: 3 PLN na akcję
 • 2022: 1 PLN na akcję
 • 2023: 1,50 PLN na akcję.

KGHM dywidenda: polityka Dywidendowa KGHM

Polityka dywidendowa KGHM opiera się na kilku kluczowych zasadach:

 1. Stabilność wypłat: KGHM dąży do zapewnienia stabilnych wypłat dywidend, zależnie od wyników finansowych oraz sytuacji rynkowej.
 2. Zależność od wyników: Wysokość dywidendy zależy od wyników finansowych spółki, a także potrzeb inwestycyjnych i strategicznych.
 3. Zachowanie odpowiedniego poziomu kapitału: KGHM stara się utrzymać odpowiedni poziom kapitału, aby zabezpieczyć się przed ryzykami rynkowymi i operacyjnymi.
 4. Od czego zależy dywidenda KGHM w 2024 roku? Zobacz KGHM dywidenda 2024.

Wolumen Wydobycia Miedzi

KGHM jest jednym z największych producentów miedzi na świecie. Wydobycie miedzi jest kluczowym elementem działalności spółki. W ostatnich latach KGHM wydobywał średnio około 500 tysięcy ton miedzi rocznie. Główne kopalnie należące do KGHM to:

 • Kopalnia Rudna: Największa kopalnia miedzi w Polsce i jedna z największych na świecie.
 • Kopalnia Polkowice-Sieroszowice: Kopalnia zlokalizowana w pobliżu Polkowic.
 • Kopalnia Lubin: Jedna z najstarszych kopalń KGHM, działająca od lat 60.

Dodatkowo, dzięki przejęciu Quadra FNX i otwarciu kopalni Sierra Gorda, KGHM zwiększył swoje wydobycie miedzi na rynkach międzynarodowych.

Rynki Zbytu Miedzi

KGHM sprzedaje miedź na wielu rynkach międzynarodowych, co zapewnia dywersyfikację geograficzną i zmniejsza ryzyko związane z zależnością od jednego rynku. Główne rynki zbytu miedzi KGHM to:

 • Europa: KGHM sprzedaje znaczną część swojej produkcji miedzi na rynki europejskie, w tym do Niemiec, Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii.
 • Azja: Rynek azjatycki, zwłaszcza Chiny, Japonia i Korea Południowa, jest kluczowym odbiorcą miedzi KGHM.
 • Ameryka Północna i Południowa: Dzięki obecności w Kanadzie i Chile, KGHM ma dostęp do rynków północnoamerykańskiego i południowoamerykańskiego.

Podsumowanie

KGHM Polska Miedź S.A. jest jednym z najważniejszych producentów miedzi na świecie, z bogatą historią, licznymi kluczowymi wydarzeniami i stabilną polityką dywidendową. Regularne wypłaty dywidend i dynamiczny rozwój oraz ekspansja na rynki międzynarodowe czynią KGHM atrakcyjną opcją inwestycyjną. Stabilny wolumen wydobycia miedzi oraz dywersyfikacja rynków zbytu zapewniają spółce solidne fundamenty do dalszego wzrostu i sukcesu.


Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.