Jak zacząć inwestować?

31.05.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz
Jak zacząć inwestować

Inwestowanie na giełdzie często kojarzy się z obrazami Wall Street, słynnym miedzianym bykiem, luksusowym życiem i eleganckimi nieruchomościami. W rzeczywistości jednak inwestowanie na giełdzie jest bardziej dostępne, niż mogłoby się wydawać. Aby rozpocząć swoją przygodę z giełdą, nie potrzeba olbrzymich sum pieniędzy ani specjalistycznej wiedzy. Wystarczy systematyczność, samozaparcie i chęć nauki.

Pierwszym krokiem jest zrozumienie, że inwestowanie na giełdzie, to proces długofalowy. Nie trzeba mieć ogromnych środków, aby zacząć – nawet małe kwoty, regularnie odkładane, mogą z czasem przynieść zadowalające rezultaty. Kluczowe jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat działania rynku i instrumentów finansowych. Dzięki dostępności materiałów edukacyjnych, blogów i poradników można łatwo pogłębiać swoją wiedzę na temat inwestowania.

Ważne jest również określenie swoich celów inwestycyjnych oraz horyzontu czasowego. Inwestowanie na giełdzie powinno być dopasowane do indywidualnych potrzeb i tolerancji na ryzyko. Dla osób, które mogą pozwolić sobie na dłuższy horyzont inwestycyjny, bardziej ryzykowne instrumenty, takie jak akcje, fundusze akcyjne, mogą być odpowiednie. Z kolei osoby, które potrzebują szybkiego dostępu do środków, powinny rozważyć bezpieczniejsze opcje inwestowanie, takie jak obligacje, fundusze obligacji czy lokaty.

Warto wyposażyć się w narzędzia, które umożliwią nam inwestowanie. Dosłownie należy założyć dla siebie rachunek maklerski, a w przypadku chęci inwestowania w fundusze, również konto w jednym z funduszy inwestycyjnych.

Spółki dywidendowe: Dobre spółki dywidendowe cieszą się zainteresowaniem inwestorów, dlatego są mniej ryzykowne od innych akcji. Zobacz, dlaczego warto inwestować w spółki dywidendowe. Jeżeli interesuje Cię interesowanie w dywidendowe spółki amerykańskie i brytyjskie, skocz na stronę BAB.

Spółki dywidendowe

Inwestowanie w spółki dywidendowe jest strategią inwestycyjną, która przyciąga wielu inwestorów ze względu na stabilność i przewidywalność zwrotów. Spółki dywidendowe regularnie wypłacają część swoich zysków akcjonariuszom, co stanowi źródło pasywnego dochodu.

Stabilny dochód z dywidend

Tego rodzaju inwestycje są szczególnie atrakcyjne dla tych, którzy poszukują stabilnych przychodów. Regularne dywidendy mogą pomóc w zabezpieczeniu finansowym, ponieważ oferują stały przepływ gotówki niezależnie od zmienności rynku. Dzięki temu, inwestorzy mają pewność, że otrzymają zwrot z inwestycji nawet w trudniejszych czasach gospodarczych.

Stabilność portfela

Kolejnym powodem, dla którego warto inwestować w spółki dywidendowe, jest ich skłonność do bycia bardziej odpornymi na rynkowe wahania. Firmy, które regularnie wypłacają dywidendy, zazwyczaj mają stabilną pozycję finansową i operacyjną. Podczas bessy mniej tracą na wartości. Podczas hossy stabilnie zyskują na wartości. Są to często dojrzałe przedsiębiorstwa z długą historią osiągania zysków i zarządzania nimi w sposób zrównoważony. Ta stabilność operacyjna przyczynia się do mniejszej zmienności cen ich akcji, co czyni je bezpieczniejszym wyborem w porównaniu do bardziej spekulacyjnych inwestycji. Inwestorzy mogą czuć się pewniej, wiedząc, że ich kapitał jest ulokowany w firmach, które wykazały zdolność do przetrwania różnych cykli ekonomicznych.

Korzyści podatkowe

Inwestowanie w spółki dywidendowe może również prowadzić do korzyści podatkowych, zależnie od kraju, w którym inwestujemy. W niektórych krajach dywidendy są opodatkowane na korzystniejszych warunkach w porównaniu do zysków kapitałowych. Np. spółki z rynku brytyjskiego nie są opodatkowane zyskiem od dywidend. Jeżeli zakupimy je poprzez krajowe konto IKE lub IKZE, nie płacimy podatku od dywidend. Dodatkowo, reinwestowanie dywidend może prowadzić do złożonego wzrostu kapitału. Inwestorzy, którzy reinwestują otrzymane dywidendy w zakup dodatkowych akcji, mogą skorzystać z efektu procentu składanego, co zwiększa wartość ich portfela w dłuższej perspektywie. W ten sposób, spółki dywidendowe oferują nie tylko bieżące dochody, ale także potencjał długoterminowego wzrostu wartości inwestycji, czyniąc je atrakcyjnym wyborem dla różnorodnych strategii inwestycyjnych.

Jeżeli nie chcemy inwestować bezpośrednio w spółki dywidendowe, ponieważ wybór konkretnych spółek jest dla nas skomplikowany, możemy się zdecydować na fundusze inwestycyjne, które w swojej ofercie posiadają subfundusze inwestujące w spółki dywidendowe. Takie fundusze inwestycyjne mają dużą zaletę – wypłacone dywidendy trafiają do masy funduszu i powiększają wartość jednostki uczestnictwa, którą posiadasz.

Akcje firm, które nie płacą dywidend

W PPCG Stock często powtarzamy, że kluczem do szybkiego wzrostu cen akcji na giełdzie jest znalezienie takiej firmy, która regularnie jest w stanie zwiększać swoje przychody. Im mocniej firma jest w stanie zwiększać swoje przychody, tym mocniej jej akcje będą zyskiwać na wartości.

To bardzo prosta i skuteczna kalkulacja. Możesz stosować dowolną technikę inwestycyjną, jednak okaże się ona nieskuteczna, jeżeli nie będziesz brał pod uwagę dobrych akcji. Możesz spodziewać się wzrostu ceny dowolnych akcji, jednak nic z tego nie wyjdzie, jeżeli firma w oczach inwestorów nie zwiększy swojej wartości. Owe zwiększenie wartości, to nic innego, jak zwiększenie przychodów. Zwiększenie przychodów, to w końcu rozwój firmy mierzony sprzedażą produktów przez siebie wytworzonych.

Jeżeli widzisz firmę, której przychody rosną regularnie po 5% rocznie, nie oczekuj, że na akcjach zarobisz 30%. Jeżeli widzisz, że przychody danej firmy rosną po 100% rocznie, podwojenie wartości ceny akcji na giełdzie będzie prawdopodobne. Dlatego np. Nvidia bardzo dynamicznie rośnie na rynku (dziesiątki procent wzrostu), Pepsi rośnie średnio te 7-10% rocznie, z kolei np. MDG ma bardzo niestabilne przychody (i zysk netto), dlatego po silnym spadku nie jest w stanie się podnieść.

Warto znać ten mechanizm i zanim zakupi się akcje firm, które nie płacą dywidend, zapoznać się z prognozami przychodów na kolejne lata do przodu. Wiele firm sporządza takie prognozy, podobnie, jak analitycy giełdowi sporządzają prognozy dla firm.

Co to jest ETF: jeżeli nie chcemy inwestować w konkretne akcje, możemy zainwestować w konkretny indeks giełdowy lub konkretny sektor rynkowy. Zapoznaj się z informacją, co to jest ETF.

Kupujemy ETF i inwestujemy sektorowo

Fundusze ETF na rynku zakupuje się, jak zwykłe akcje. Rodzajów ETF jest całkiem sporo i zanim na jakiś się zdecydujemy, musimy wiedzieć, co dokładnie chcemy zrobić. Najprostszymi funduszami ETF są te na indeksy giełdowe.

Możemy zakupić ETF na wzrost indeksu WIG20, wzrost indeksu DAX czy wzrost indeksu SP500. Taki ETF będzie dosłownie zarabiał (lub tracił) tyle, o ile ruszy się wartość indeksu bazowego. Komplikacja robi się dopiero wtedy, kiedy chcemy zainwestować w konkretny sektor. Poniżej podzieliłem strukturę ETFów, które są najczęściej dla inwestorów dostępne:

ETF-y, czyli fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie, można podzielić na różne kategorie w zależności od tego, w co inwestują. Oto główne kryteria podziału ETF-ów:

1. ETF-y akcyjne

Te fundusze inwestują w akcje spółek notowanych na giełdzie. Mogą być podzielone według różnych kryteriów, takich jak:

  • Region geograficzny: ETF-y inwestujące w akcje z określonych regionów lub krajów, na przykład ETF-y na akcje amerykańskie, europejskie, azjatyckie czy rynków wschodzących.
  • Sektor gospodarki: ETF-y koncentrujące się na określonych sektorach, takich jak technologie, zdrowie, energetyka, finanse itp.
  • Styl inwestowania: ETF-y skupiające się na spółkach wzrostowych, dochodowych (dywidendowych), małych, średnich lub dużych kapitalizacjach.

2. ETF-y obligacyjne

Te fundusze inwestują w różnego rodzaju obligacje, czyli dłużne papiery wartościowe. Mogą być podzielone na:

  • Rodzaj emitenta: ETF-y inwestujące w obligacje rządowe, korporacyjne, municypalne itp.
  • Termin zapadalności: ETF-y inwestujące w obligacje krótkoterminowe, średnioterminowe lub długoterminowe.
  • Rating kredytowy: ETF-y inwestujące w obligacje o różnym poziomie ryzyka kredytowego, np. obligacje inwestycyjne (investment grade) czy obligacje śmieciowe (high yield).

3. ETF-y surowcowe

Fundusze te inwestują w surowce lub instrumenty pochodne powiązane z surowcami. Mogą obejmować:

  • Surowce fizyczne: ETF-y inwestujące bezpośrednio w fizyczne surowce, takie jak złoto, srebro, ropa naftowa czy miedź.
  • Kontrakty futures: ETF-y, które uzyskują ekspozycję na ceny surowców poprzez kontrakty futures.

Te fundusze inwestują w waluty obce lub instrumenty pochodne powiązane z walutami. Są one używane głównie do zabezpieczania ryzyka walutowego lub spekulacji na ruchach walutowych.

4. ETF-y nieruchomościowe

Fundusze te inwestują w spółki z sektora nieruchomościowego, takie jak REIT-y (Real Estate Investment Trusts), które posiadają i zarządzają nieruchomościami generującymi dochód. Mogą obejmować różne typy nieruchomości, takie jak komercyjne, mieszkaniowe, przemysłowe czy hotelowe.

Poznaj 5 funduszy REIT: najlepsze fundusze REIT znajdziesz na rynku amerykańskim. Poznaj 5 najlepszych funduszy REIT.

5. ETF-y mieszane (multi-asset)

Te fundusze inwestują w zdywersyfikowany zestaw aktywów, łącząc różne klasy aktywów, takie jak akcje, obligacje i surowce, w celu osiągnięcia odpowiedniego balansu między ryzykiem a zwrotem.

6. ETF-y tematyczne

ETF-y te skupiają się na określonych tematach inwestycyjnych, takich jak technologie przyszłości, zmiany klimatyczne, zrównoważony rozwój, rozwój sztucznej inteligencji, itp. Są one tworzone z myślą o długoterminowych trendach i możliwościach inwestycyjnych w wybranych obszarach.

Podział ETF-ów w ten sposób pozwala inwestorom łatwiej zrozumieć, w jakie aktywa inwestują i jak mogą te fundusze pasować do ich strategii inwestycyjnej i tolerancji ryzyka. Ze względy na często mocno skomplikowane struktury ETFów, dla własnego finansowego bezpieczeństwa warto sprawdzić w kartach produktów danych ETF to, w co inwestują i czy faktycznie wybrane aktywa są tym, co nas interesuje.

Fundusze inwestycyjne to wybór dla mniej zaawansowanych inwestorów

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne może być atrakcyjnym sposobem na pomnażanie oszczędności, szczególnie dla tych, którzy nie mają czasu lub wiedzy, by samodzielnie zarządzać swoim portfelem inwestycyjnym. Aby zacząć, należy najpierw zrozumieć, czym są fundusze inwestycyjne. Są to instytucje zbiorowego inwestowania, które gromadzą środki od wielu inwestorów i lokują je w różnorodne aktywa, takie jak akcje, obligacje czy nieruchomości. To, w jakie aktywa inwestują fundusze inwestycyjne, zależy bezpośrednio od ich przeznaczenia. Inwestowanie w fundusze pozwala na dywersyfikację ryzyka, ponieważ środki są rozproszone w wielu różnych instrumentach finansowych.

Wybór właściwego funduszu inwestycyjnego

Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniego funduszu inwestycyjnego, który będzie odpowiadał Twoim celom inwestycyjnym, tolerancji ryzyka i horyzontowi czasowemu. Gdy już zdecydujesz, w który fundusz zainwestować, proces zakupu jednostek uczestnictwa jest zazwyczaj prosty. Można to zrobić poprzez platformę inwestycyjną online, bank lub bezpośrednio u zarządzającego funduszem. Regularne monitorowanie wyników funduszu jest kluczowe, aby upewnić się, że inwestycja nadal odpowiada Twoim celom i nie wymaga zmian.

Jakie fundusze wybierają Polacy?

Polscy inwestorzy  mają swoje ulubione fundusze inwestycyjne. Wśród najczęściej wybieranych znajdują się fundusze pieniężne i fundusze obligacji. To najbezpieczniejsze wybory, które przynajmniej w teorii nie powinny być ryzykowne (w praktyce dla funduszy obligacji niebezpieczny jest okres wzrostu stóp procentowych). W dużo mniejszym stopniu inwestorzy są zainteresowani funduszami akcji, a szkoda, bo te, jak chociażby Skarbiec Małych i Średnich Spółek, oparty o małe i średnie spółki z GPW, notuje świetne wyniki. Podobnie świetne wyniki notuje cały czas fundusz inwestycyjny inPZU Akcji Sektora Informatycznego, który oparty jest o akcje nowoczesnych firm informatycznych (w tym Nvidię).

Na co zwrócić uwagę przy wyborze funduszu inwestycyjnego?

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne może być skutecznym sposobem na budowanie kapitału, pod warunkiem że podejdziesz do tego z odpowiednią wiedzą i strategią. Kluczowe jest, aby na bieżąco monitorować swoje inwestycje i w razie potrzeby dostosowywać je do zmieniających się warunków rynkowych oraz osobistych celów finansowych. Przed inwestycją, zwłaszcza, jeżeli zdecydujemy się na konkretny fundusz akcji, warto zrobić dokładnie to samo, co robimy w przypadku ETF. Trzeba zbadać, w co inwestuje dany fundusz inwestycyjny oraz czy akcje, które wybrał, spełniają kryteria szybkiego wzrostu (opisałem je powyżej).

Fundusze inwestycyjne: Inwestorzy na stronie Funduszowe.pl pokazują swoją strategię inwestycyjną, w tym fundusze inwestycyjne, w które sami inwestują. Możesz skorzystać z ich wiedzy, by naśladować ich działania na rynku. Średnia roczna stopa zwrotu Funduszowe dochodzi do 20%.

Podsumowanie

Inwestowanie na giełdzie jest bardziej dostępne, niż mogłoby się wydawać. Nie trzeba mieć dużych środków ani specjalistycznej wiedzy, aby rozpocząć. Kluczowe jest systematyczne odkładanie nawet niewielkich kwot, zdobywanie podstawowej wiedzy na temat rynku oraz określenie celów inwestycyjnych i horyzontu czasowego. Ważne jest również monitorowanie swoich inwestycji i dostosowywanie strategii do zmieniających się warunków rynkowych.

Inwestowanie w spółki dywidendowe może być atrakcyjną strategią ze względu na stabilność i przewidywalność zwrotów. Regularne dywidendy zapewniają stały przepływ gotówki, co jest korzystne zwłaszcza w trudniejszych czasach gospodarczych. Ponadto, spółki dywidendowe są często bardziej odporne na rynkowe wahania, co czyni je bezpieczniejszym wyborem. Długoterminowe korzyści podatkowe i możliwość reinwestowania dywidend dodatkowo zwiększają atrakcyjność tych inwestycji.

Fundusze inwestycyjne stanowią wygodne rozwiązanie dla mniej doświadczonych inwestorów. Pozwalają na dywersyfikację ryzyka i umożliwiają inwestowanie w różnorodne aktywa bez konieczności samodzielnego zarządzania portfelem. W Polsce popularne są fundusze pieniężne i obligacji, ale warto również rozważyć fundusze akcji, które mogą przynieść wyższe zyski. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, zawsze należy dokładnie zbadać, w co inwestuje dany fundusz i czy jego strategia jest zgodna z naszymi celami inwestycyjnymi.

Autor wpisu: Paweł Pagacz

Jestem pomysłodawcą i założycielem PPCG Stock. Stosuję analizę wolumenową. Głęboko wierzę, że duży kapitał nie jest ślepy i szuka najwyższych stóp zwrotu. Z jednej strony na rynku szukam, gdzie płynie duży kapitał. Z drugiej strony szukam najlepszych spółek. Jeżeli widzę najlepszą spółkę i kapitał, który do niej płynie, to wiem, w co inwestować. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z dostępnego adresu e-mail.


Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.