Wiesz więcej: Kęty dywidenda 2024

22.05.2024, Kategorie: Nowości, Wiadomości, Autor: Bartek Bohdan

Kęty to jeden z najsolidniejszych płatników dywidend na GPW. Od 2009 roku spółka regularnie wypłaca dywidendę i jest jedną z chętniej wybranych akcji do portfeli dywidendowych. Mimo regularności wypłat Kęty nie zawsze podnoszą dywidendę względem poprzedniego roku.

Kęty dywidenda – rekordowa wypłata w 2023 roku

W zeszłym roku Kęty wypłaciły rekordową dywidendę w wysokości 62,5 zł na akcję. Taka wypłata dała bardzo wysoką stopę dywidendy 8,75%. Mamy spółkę w portfelu emerytalnym i po doważeniu akcji średnia cena zakupu to 524,7 zł. To daje nam stopę dywidendy 11,9%, co oznacza wartość niemal 3,5-krotnie wyższą od stopy dywidendy indeksu WIG20.

Polityka dywidendowa Kęty zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 60-100% skonsolidowanego zysku netto. Zeszłoroczna dywidenda 62,5 zł, wypłacona w 2 transzach, daje wskaźnik wypłaty 100%. To znacznie powyżej optymalnego poziomu 0,65. Tak wysoka wypłata nie jest jednak automatycznie zagrożeniem dla finansów Kęty. Trzeba ją bowiem rozpatrywać również w kategorii tego, czy naruszyła zasoby gotówkowe spółki. Przytaj więcej na temat bezpieczeństwa dywidend.

Kęty dywidenda 2024

W bieżącym roku akcje Kęty wypłacą dywidendę również w 2 transzach, w kwocie 55,7 zł. Stopa dywidendy wyniesie ok. 6,7%. Będzie niższa niż w poprzednim roku, ale nadal 2-krotnie przewyższy średnią dla indeksu WIG20. To oznacza, że z punktu widzenia przepływu pieniężnego dla inwestora, aktualna cena akcji nadal jest atrakcyjna. Za okazję inwestycyjną uznajemy bowiem spółki dywidendowe ze stopą dywidendy 6-10%.

Rekomendując Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wysokość oraz terminy wypłaty dywidendy Zarząd Grupy Kęty SA uwzględnił aktualną i przewidywaną sytuację finansową spółki. Wysokość dywidendy jest zgodna z polityką spółki w tym zakresie, która zakłada wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie od 60 proc. do 100 proc. skonsolidowanego zysku netto spółki osiągniętego w roku poprzednim – napisano w komunikacie.

Dywidenda za 2024 będzie bezpieczna, bo nie naruszy zasobów gotówkowych Kęty i jest niższa od cash flow operacyjnego.

Kęty dywidenda 2024
Kęty dywidenda 2024

Nowa strategia Kęty. Akwizycje i stabilna polityka dywidendowa

Kęty chcą się rozwijać, co jest dobrą informacją dla inwestorów dywidendowych. Nowa strategia ma zostać zaprezentowana już w bieżącym roku.

Inwestycje w obszarze operacyjnym nie popchną spółki w jakiś nowy obszar i nie stworzymy w ten sposób dużej grupy aluminiowej, a takie mamy wizje i ambicje. Zatem z pewnością czekają nas przy budowie strategii rozważania na temat akwizycji i rozwoju poprzez przejęcia – powiedział prezes Dariusz Mańko podczas konferencji prasowej.

Zarząd chce przygotować szczegółową strategię na kolejne 3 lata i z pewnością będzie obejmowała dywidendy. Kęty myślą także o ekspansji zagranicznej. Byłaby to jakościowa zmiana, która otworzyłaby przed spółką nowe możliwości zwiększania przychodów i podnoszenia EPS. To zaś bezpośrednio przełoży się na dalszy wzrost dywidendy. Odnoszę bowiem wrażenie, że na polskim rynku spółka już zaczyna pukać w szklany sufit.

Fundamenty są bardzo mocne, ta pozycja rynkowa w Polsce jest niezwykle silna i rozpoczęło się aktywne wychodzenie na rynki zagraniczne już wiele lat temu, natomiast na pewno w tym zakresie widzę możliwości dalsze, co wynika z wielkości rynku – powiedział wiceprezes, dyrektor ds. inwestycji i rozwoju Roman Przybylski.

Kęty dywidenda – jaka wypłata w 2025 roku?

Na jaką dywidendę mogą liczyć akcjonariusze Kęty w kolejnym roku? Prognoza zysku netto za 2024 rok zakłada 567 mln zł zysku (wzrost 6%). W przeliczeniu na 1 akcję dałoby to EPS w wysokości 58,75 zł. Mediana wskaźnika wypłaty dywidendy za ostatnie 10 lat to 90%. Dywidenda Kęty w 2025 roku wyniosłaby w takim układzie 52,88 zł. Myślę, że taki poziom jest całkiem realny, choć oznaczałby ponownie niższą dywidendę niż w 2024. Spółka może też przeznaczyć cały tegoroczny zysk na dywidendę.

Autor wpisu: Bartek Bohdan

Współredaktor serwisu inwestora giełdowego PPCG. Aktywny inwestor giełdowy z ponad 12-letnim stażem. Jestem wielkim zwolennikiem inwestycji długoterminowych, budowania dochodu pasywnego z dywidend i procentu składanego. Uważam, że inwestorzy powinny powrócić do źródła, czyli akumulacji najlepszych aktywów. Takie aktywa nie tylko zwiększają wartość w czasie, ale przez dywidendy płacą nam za to, że trzymamy je w portfelu. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z dostępnego adresu e-mail.


Wyniki portfeli edukacyjnych

Całkowite stopy zwrotu (TR) na dzień 31.03.2024 (od początku prowadzenia portfeli) obejmują wzrost kursu akcji i wypłacone dywidendy.

Portfele edukacyjne: Główny +82% / Emerytalny +175% / Dywidendowy +84%
TOP 5 spółek: Shell +196% / Rokita +179% / DOM +136% / PEO +151% / AMD +117%Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.