KGHM akcje

04.06.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Market review
KGHM

KGHM Polska Miedź S.A., znana jako jeden z największych producentów miedzi i srebra na świecie, jest kluczowym graczem w polskim sektorze górniczo-hutniczym. Jej historia, sięgająca ponad sześćdziesięciu lat, jest pełna innowacji, rozwoju i strategicznych inwestycji, które uczyniły ją globalnym liderem.

KGHM Polska Miedź SPÓŁKA AKCYJNA

Data Debiutu Liczba akcji Branża
10.07.1997 200 000 000 Górnictwo

Historia i Profil KGHM: Polski Gigant Górniczo-Hutniczy

Wprowadzenie

KGHM Polska Miedź S.A., znana jako jeden z największych producentów miedzi i srebra na świecie, jest kluczowym graczem w polskim sektorze górniczo-hutniczym. Jej historia, sięgająca ponad sześćdziesięciu lat, jest pełna innowacji, rozwoju i strategicznych inwestycji.

Początki i Powstanie

KGHM została założona w 1961 roku jako Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi. Celem jej powstania było wydobycie i przetwarzanie bogatych zasobów miedzi w regionie Dolnego Śląska. W 1968 roku uruchomiono pierwszą kopalnię „Lubin”, a wkrótce potem kolejne kopalnie: „Polkowice” i „Rudna”. Te inwestycje umożliwiły szybki rozwój firmy i jej ekspansję na rynku krajowym.

Rozwój i Ekspansja

W latach 70. i 80. KGHM kontynuowała intensywną ekspansję, budując nowe zakłady i modernizując istniejącą infrastrukturę. W 1991 roku, po transformacji ustrojowej w Polsce, KGHM została przekształcona w spółkę akcyjną. W 1997 roku akcje KGHM zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co umożliwiło firmie pozyskanie dodatkowych środków na dalszy rozwój.

Globalizacja i Innowacje

KGHM szybko dostosowała się do zmieniających się warunków rynkowych, rozszerzając swoją działalność na arenie międzynarodowej. W 2012 roku KGHM przejęła kanadyjską firmę Quadra FNX Mining Ltd., co pozwoliło jej na dostęp do zróżnicowanych zasobów miedzi i innych metali na całym świecie. Inwestycje w nowe technologie i innowacje stały się kluczowym elementem strategii KGHM, umożliwiając firmie utrzymanie konkurencyjności i zwiększenie efektywności operacyjnej.

Zrównoważony Rozwój i Odpowiedzialność Społeczna

KGHM przywiązuje dużą wagę do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Firma prowadzi liczne inicjatywy mające na celu minimalizację wpływu swojej działalności na środowisko naturalne, w tym redukcję emisji i zarządzanie odpadami. Angażuje się również w projekty społeczne i edukacyjne, wspierając lokalne społeczności i promując rozwój kulturalny i sportowy.

Zobacz:  KGHM dywidenda 2024 - ile wypłaci w tym roku?

Wyzwania i Osiągnięcia

Pomimo licznych wyzwań, takich jak fluktuacje cen surowców, KGHM utrzymuje silną pozycję na rynku dzięki strategicznemu zarządzaniu i innowacyjności. Firma zdobyła wiele nagród i wyróżnień za swoje osiągnięcia w dziedzinie zarządzania, innowacji i odpowiedzialności społecznej.

Notowania akcji KGHM

Akcje znajdziesz na GPW pod symbolem KGH. Spółka stanowi istotną część indeksu WIG20. Indeks obejmuje 20 największych i najbardziej płynnych spółek na warszawskiej giełdzie.

Dywidendy KGHM

Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie do jednej trzeciej jednostkowego wyniku finansowego netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem aktualnej oraz przewidywanej sytuacji finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

Ze strony zarządu jest pełna wola, by KGHM był dalej spółką dywidendową mimo wyjątków, które nastąpiły, mimo tego, że za ubiegły rok dywidenda nie była wypłacana – powiedziała wiceprezes na konferencji 21.11.2019 r.

Spółka wróciła do wypłacania dywidendy w 2021 roku. Za 2020 rok wypłaciła wtedy 1,5 zł na akcję, co dało stopę dywidendy 0,84% przy wskaźniku wypłaty 17%. Dywidenda KGHM w 2024  to 1,5 zł na akcję.

Czynniki wpływające na cenę akcje KGH

Na cenę akcji KGHM wpływa wiele czynników, zarówno globalnych, jak i lokalnych. Oto niektóre z najważniejszych:

Czynniki globalne:

  • Cena miedzi: Miedź jest głównym surowcem wydobywanym przez spółkę, a jej cena na giełdach światowych ma bezpośredni wpływ na cenę akcji spółki. Wzrost ceny miedzi zazwyczaj prowadzi do wzrostu ceny akcji, a spadek ceny miedzi do spadku ceny akcji.
  • Popyt na miedź: Popyt na miedź ze strony przemysłu elektronicznego, budowlanego i motoryzacyjnego ma również wpływ na jej cenę. Wzrost popytu na miedź może prowadzić do wzrostu jej ceny i ceny akcji.
  • Sytuacja makroekonomiczna: Czynniki makroekonomiczne, takie jak wzrost gospodarczy, inflacja i stopy procentowe, mogą również wpływać na cenę akcji KGHM. Na przykład, silny wzrost gospodarczy może prowadzić do wzrostu popytu na miedź i ceny akcji.
  • Kurs złotego: Cena akcji KGHM jest notowana w złotych polskich, dlatego kurs złotego do innych walut może również wpływać na cenę akcji. Osłabienie złotego może prowadzić do wzrostu ceny akcji dla zagranicznych inwestorów.
Zobacz:  Analiza akcji MLK Foods Public Company LTD (MLK) - dawny Milkiland

Czynniki lokalne:

  • Wydobycie miedzi: Ilość miedzi wydobywanej przez spółkę może mieć wpływ na jej cenę. Spadek wydobycia może prowadzić do wzrostu ceny miedzi i ceny akcji.
  • Inwestycje: Regularnie inwestuje w nowe projekty wydobywcze i huty. Te inwestycje mogą mieć pozytywny wpływ na cenę akcji spółki, jeśli są postrzegane jako zwiększające przyszłe wydobycie i zyski.
  • Polityka rządu: Rząd polski może wprowadzać regulacje wpływające na działalność spółki, co może mieć wpływ na cenę akcji spółki. Na przykład, rząd może wprowadzić podatki od wydobycia miedzi, co może obniżyć zyski i cenę akcji.
  • Sytuacja geopolityczna: Niestabilność geopolityczna w regionie, w którym działa, może również wpływać na cenę akcji spółki. Na przykład, wojna lub niepokoje społeczne mogą zakłócić działalność i doprowadzić do spadku ceny akcji.

Oprócz tych czynników, na cenę akcji mogą również wpływać spekulacje i sentyment rynku.

Artykuły powiązane

Nasze filmy


Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.