Wiesz więcej: Lubawa akcje

23.05.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz
Lubawa akcje

Trudno ukryć to, że akcje Lubawa zyskują na wartości głównie dzięki wojnie na Ukrainie. Wcześniej przysłużyła im się pandemia, chyba poprzez produkcję namiotów. Lubawa, jak czytamy na stronie samej firmy, zajmuje się produkcją dość unikatową. Unikatową, bo praktycznie niepotrzebną w warunkach pokoju. W warunkach wojny potrzebne są jednak takie rzeczy, jak kamizelka przeciwminowa, sprzęt do rozminowywania, namioty wojskowe lub płyty stanowiące dodatkowe opancerzenie. Stajemy się współwłaścicielami produkcji, jeżeli zdecydujemy się zainwestować w akcje Lubawy.

Segment sprzętu specjalistycznego przyniósł w okresie sprawozdawczym najwyższe przychody osiągając, ze sprzedaży na zewnątrz Grupy, wpływy w wysokości 142,3 mln zł, co stanowiło wzrost o 82,9 mln zł tj. o 139,6% rok do roku. Dzięki temu wypracowany wynik segmentu wyniósł bezprecedensowe w naszej historii 35,7 mln zł, co oznacza wzrost o 29,4 mln zł w porównaniu z 6,3 mln zł w 2022 r. Zarząd Lubawa - list do akcjonariuszy 2023

Lubawa akcje

Akcji w obrocie Lubawa posiada ponad 150 mln. To dużo, jeżeli pod uwagę weźmiemy zysk generowany przeciętnie oraz ponadprzeciętnie (w okresie wojny). Spółka w czasach pokoju generuje zysk netto na poziomie 10-23 mln zł. W czasie wojny zysk wzrósł do ok. 56 mln zł. Stało się to przy zdecydowanym wzroście przychodów:

Przychody Lubawa. Źródło: biznesradar.pl
Przychody Lubawa. Źródło: biznesradar.pl

Nawet, jeżeli weźmiemy pod uwagę ten wyższy zysk, w wysokości 56 mln zł, to nadal jest to ok. 37 groszy zysku na każdą akcję Lubawy.

Lubawa dywidenda

Lubawa nie wypłaca dywidendy od 2009 roku. Wtedy na akcję wypłacono ostatnią dywidendę w wysokości 3 groszy. Dobrym miernikiem tego, czy na aktualnym poziomie akcje są przewartościowane, jest zdolność spółki (nawet hipotetyczna) do wypłaty dywidendy.

Załóżmy na chwilę, że spółka jest w stanie przeznaczyć 50% zysku netto na dywidendę. Byłoby to w przybliżeniu 19 groszy na akcję Lubawy. Optymalny poziom dywidendy, to 5%. Oznacza to, że mnożąc poziom dywidendy przez 20 (5%*20 = 100% ceny akcji) otrzymamy względnie optymalny poziom wyceny, akceptowanej przez inwestorów dywidendowych (w dodatku w długim terminie).

To daje nam obecnie ok. 3,8 zł za każdą akcję. Jeżeli popatrzymy na wykres cenowy, to mniej więcej właśnie ten poziom był akceptowany przez dłuższy czas wśród inwestorów:

Lubawa akcje
Lubawa akcje

Analiza akcji Lubawa

Do końca miesiąca maja pozostało zaledwie kilka dni, ale już teraz widać, że powstanie Wolumenowa Formacja Odwrócenia.

Lubawa akcje - formacja odwrócenia
Lubawa akcje – formacja odwrócenia

Nie tylko mamy do czynienia z tendencją malejącego wolumenu, ale również z potencjalną formacją WFO, która wyrysuje się na koniec miesiąca. Inwestorzy korzystają z wyższych cen i redukują pozycje akcji Lubawa w portfelach.

Akcje Lubawa – potencjalny problem z ceną akcji

Nie da się ukryć, że za wzrostem przychodów najpierw stała pandemia, później wojna na Ukrainie. To były czynniki, które odpowiedzialne były za wzrost ceny akcji Lubawy. Nie wiem, ale domyślam się, co się stanie, jeżeli wojna na Ukrainie kiedyś się skończy. Domyślam się, że przestaną spływać zamówienia na specjalistyczny sprzęt Lubawy i tym samym cena akcji zredukuje się do poziomu, który będzie akceptowalny przez inwestorów (musimy spojrzeć na średni poziom cen i przychodów sprzed pandemii). Wtedy cena akcji oscylowała wokół złotówki.

Sprawdzę na koniec, czy pokrywa się to z wyceną „potencjalnej dywidendy Lubawa” z zysku, jaki w tamtym okresie wypracowywała. Niech to będzie zdecydowanie górna półka przychodów z tamtego okresu , czyli 20 mln zł zysku netto (ten w 2017 roku był na poziomie 8,7 mln zł, w 2018 skoczył do 10 mln a w 2019 do 23 mln zł). To daje ok. 13 groszy na akcję. Ponownie bierzemy połowę tego (50% zysku na dywidendę) i mnożymy przez 20. Daje to dosłownie 1,30 zł za akcję.

Szczerze się tego obawiam, że jeżeli skończy się wojna na Ukrainie, Lubawa straci znaczą część przychodów i zysków, co uwzględni cena akcji w przyszłości. Trudno jednak nie zgodzić się z tym, że aktualna i przyszła wycena akcji jest powiązana z możliwością generowania przez spółkę przychodów i zysków.

Oczywiście może się wydarzyć coś, co sprawi, iż specjalistyczny sprzęt produkowany przez Lubawę będzie nadal potrzebny. Czy jednak na takie scenariusze wykładać pieniądze, każdy inwestor w akcje Lubawa musi zdecydować sam.

Na koniec dodam, że na rynku nie znalazłem ani jednej rekomendacji dla akcji Lubawy wystawionej przez profesjonalnych analityków.

Historia Spółki Lubawa S.A.

Początki (1951-1989)

Lubawa S.A. rozpoczęła swoją działalność w 1951 roku jako przedsiębiorstwo państwowe, które początkowo było dedykowane produkcji wyrobów tekstylnych na potrzeby wojska i przemysłu ciężkiego. Siedziba firmy została ulokowana w miejscowości Lubawa, co zresztą dało nazwę całemu przedsiębiorstwu. W początkowych latach działalności, firma skupiła się na produkcji namiotów wojskowych oraz sprzętu maskującego, które były kluczowe dla ówczesnych potrzeb obronnych kraju.

Transformacja i Prywatyzacja (1989-1999)

Lata 90. przyniosły Polsce głębokie zmiany ustrojowe i gospodarcze. Wraz z transformacją ustrojową, Lubawa przeszła proces prywatyzacji. W 1992 roku firma stała się spółką akcyjną, co umożliwiło jej większą elastyczność i dynamikę w działaniu. Prywatyzacja otworzyła przed Lubawą nowe możliwości rozwoju, w tym dostęp do nowych rynków i technologii. W tych latach firma zaczęła poszerzać swoje portfolio produktowe, wprowadzając między innymi nowoczesne kamizelki kuloodporne oraz systemy maskujące.

Wejście na Giełdę (2000-2009)

Kluczowym momentem w historii spółki było wejście na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2000 roku. Było to istotne wydarzenie, które umocniło pozycję firmy na rynku i otworzyło nowe źródła finansowania. Dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji, Lubawa mogła zainwestować w nowoczesne technologie produkcji oraz badania i rozwój (R&D). W tym okresie firma kontynuowała rozwój oferty produktowej, koncentrując się na wyrobach dla sektora bezpieczeństwa i ochrony.

Rozwój i Ekspansja (2010-2019)

W kolejnych latach Lubawa S.A. dynamicznie rozwijała swoją działalność, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Firma zainwestowała w modernizację zakładów produkcyjnych oraz rozwój nowych produktów. W 2014 roku Lubawa przejęła spółkę Miranda Sp. z o.o., co pozwoliło na znaczące poszerzenie oferty w zakresie tkanin technicznych i wyrobów specjalistycznych. Dzięki temu Lubawa stała się jeszcze bardziej konkurencyjna na rynku i mogła oferować kompleksowe rozwiązania dla swoich klientów.

Nowoczesność i Innowacje (2020-2024)

W ostatnich latach Lubawa S.A. skupia się na innowacjach oraz wprowadzaniu nowych technologii. Firma intensywnie rozwija swoje zaplecze badawczo-rozwojowe, koncentrując się na tworzeniu bardziej zaawansowanych i wytrzymałych produktów. Przykładem innowacyjnych rozwiązań jest wprowadzenie nowoczesnych systemów ochrony indywidualnej oraz wyposażenia dla służb ratunkowych. Lubawa aktywnie uczestniczy również w międzynarodowych targach i konferencjach, co pozwala na nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych oraz promocję swoich produktów na rynkach zagranicznych.

Podsumowanie

Historia Lubawa S.A. to opowieść o dynamicznym rozwoju i adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. Od skromnych początków jako państwowe przedsiębiorstwo, przez proces prywatyzacji i wejście na giełdę, aż po współczesne innowacje i ekspansję na rynki międzynarodowe – Lubawa S.A. jest przykładem polskiej firmy, która potrafiła dostosować się do wyzwań i wykorzystać nadarzające się okazje. Dzięki strategicznym decyzjom i inwestycjom w nowoczesne technologie, Lubawa S.A. jest dziś jednym z liderów w swojej branży, oferującym zaawansowane technologicznie produkty dla sektora bezpieczeństwa i ochrony.

Autor wpisu: Paweł Pagacz

Jestem pomysłodawcą i założycielem PPCG Stock. Stosuję analizę wolumenową. Głęboko wierzę, że duży kapitał nie jest ślepy i szuka najwyższych stóp zwrotu. Z jednej strony na rynku szukam, gdzie płynie duży kapitał. Z drugiej strony szukam najlepszych spółek. Jeżeli widzę najlepszą spółkę i kapitał, który do niej płynie, to wiem, w co inwestować. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z dostępnego adresu e-mail.Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.