PlayWay S.A. rekomenduje wypłatę dywidendy za 2023 rok

30.05.2024, Kategorie: Nowości, Wiadomości, Autor: Market review
Playway dywidenda

Zarząd PlayWay S.A., z siedzibą w Warszawie, przedstawił rekomendację dotyczącą wypłaty dywidendy w 2024 za rok obrotowy 2023. Kierując się polityką dywidendową przyjętą 24 kwietnia 2018 roku (raport bieżący nr 22/2018), Zarząd zaproponował wypłatę dywidendy w wysokości 21,82 zł na jedną akcję. Łączna kwota przeznaczona na dywidendę wyniesie 144 012 000,00 zł.

Analiza Sytuacji Finansowej

W ocenie Zarządu, Spółka znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Dokonano analizy obecnej sytuacji finansowej, planowanych inwestycji, zakładanych przychodów oraz ilości gotówki w kasie po wypłacie dywidendy. Wynik netto wypracowany w 2023 roku wynosi 144 005 978,33 zł, a kwota niepodzielonych zysków z lat poprzednich wynosi 6 021,67 zł.

Plany na 2024 Rok

PlayWay S.A. planuje kontynuować realizację inwestycji i projektów zaplanowanych na 2024 rok. Spółka koncentruje się na intensyfikacji współpracy z najbardziej perspektywicznymi spółkami deweloperskimi oraz badaniu potencjału produkowanych gier. Planowane jest także dalsze badanie rynku poprzez kanały social media, publikację wersji demo i prologów gier. Spółka będzie kontynuować produkcji gier, które zyskały przychylność graczy w poprzednich okresach. Spółka zamierza również pozyskiwać nowe pomysły na gry.

PlayWay dywidenda: Rekomendacja i Dalsze Kroki

Zarząd zarekomendował przeniesienie z kapitału zapasowego kwoty zatrzymanych zysków z lat poprzednich w wysokości 6 021,67 zł na wypłatę dywidendy. Uzasadniono to dobrą sytuacją finansową Spółki oraz wpływami finansowymi z pierwszego kwartału 2024 roku, które zapewniają środki na dalsze finansowanie.

Propozycja wypłaty dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową Spółki i spełnia oczekiwania akcjonariuszy, nie wpływając negatywnie na swobodę finansową Spółki. Zarząd rekomenduje, aby dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) ustalono na 3 lipca 2024 r.. Termin wypłaty dywidendy ustalono na 10 lipca 2024 r.

PlayWay dywidenda: Procedura Zatwierdzenia

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wniosek o podział zysku netto za 2023 rok zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu wyrażenia opinii. Ostateczną decyzję w sprawie wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Rekomendacja Zarządu PlayWay S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2023 rok świadczy o solidnej sytuacji finansowej Spółki. Potwierdza także jej zdolności do realizacji ambitnych planów na przyszłość, jednocześnie spełniając oczekiwania akcjonariuszy.


Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.