PZU – dywidendy

24.03.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Market review
PZU dywidendy

PZU dywidendy. PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń) to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, która od lat cieszy się zaufaniem inwestorów. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i znana z regularnych wypłat dywidend. Historia dywidendowa PZU jest imponująca i świadczy o stabilności oraz silnej pozycji finansowej spółki.

Historia dywidend

Od momentu debiutu giełdowego w 2010 roku, PZU regularnie wypłaca dywidendy swoim akcjonariuszom. Oto przegląd dywidend wypłacanych przez PZU w ostatnich latach:

 • 2011: 20,43 PLN na akcję
 • 2012: 29,7 PLN na akcję (specjalna dywidenda z nadwyżki kapitału)
 • 2013: 20 PLN na akcję (w tym dywidenda specjalna)
 • 2014: 34 PLN na akcję
 • 2015: 30 PLN na akcję (dywidenda specjalna w wysokości 5,50 PLN)
 • 2016: 2,08 PLN na akcję
 • 2017: 1,40 PLN na akcję
 • 2018: 2,50 PLN na akcję
 • 2019: 2,80 PLN na akcję
 • 2020: Ze względu na pandemię COVID-19, PZU nie wypłaciło dywidendy, aby zachować kapitał na trudne czasy.
 • 2021: 3,50 PLN na akcję
 • 2022: 1,94 PLN na akcję
 • 2023: 2,40 PLN na akcję
 • Dywidenda PZU 2024 wyniesie 4,34 PLN na akcję.
Zobacz:  Analiza akcji MLK Foods Public Company LTD (MLK) - dawny Milkiland

PZU utrzymuje politykę regularnych wypłat dywidend, co czyni ją atrakcyjną opcją dla inwestorów poszukujących stabilnych dochodów. W niektórych latach spółka wypłacała również dywidendy specjalne, co dodatkowo zwiększało atrakcyjność inwestycji. Warto inwestować w spółki dywidendowe.

Polityka dywidendowa PZU

Polityka dywidendowa PZU opiera się na kilku kluczowych zasadach:

 1. Stabilność wypłat: PZU dąży do zapewnienia stabilnych i przewidywalnych wypłat dywidend, co jest szczególnie ważne dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych.
 2. Wysoki poziom wypłaty: Spółka dąży do wypłaty dywidendy na poziomie minimum 50% zysku netto, co zapewnia atrakcyjny poziom zwrotu dla akcjonariuszy.
 3. Utrzymanie odpowiedniego poziomu kapitału: PZU dba o utrzymanie odpowiedniego poziomu kapitału, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem finansowym i operacyjnym. W wyjątkowych sytuacjach, takich jak pandemia COVID-19, spółka może zdecydować się na zatrzymanie zysków, aby zwiększyć swoje rezerwy kapitałowe.
 4. Elastyczność w wypłatach: PZU jest gotowe wypłacać dywidendy specjalne, gdy sytuacja finansowa na to pozwala, co zwiększa atrakcyjność inwestycji w akcje spółki.

Podsumowanie

PZU od lat cieszy się zaufaniem inwestorów dzięki stabilnej polityce dywidendowej. Regularne wypłaty dywidend, często uzupełniane dywidendami specjalnymi, czynią PZU atrakcyjną opcją dla tych, którzy poszukują stabilnych dochodów z inwestycji. Polityka dywidendowa spółki, oparta na zasadach stabilności, wysokiego poziomu wypłat oraz elastyczności, zapewnia inwestorom przewidywalność i pewność co do przyszłych dochodów.


Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.