Co to są spółki dywidendowe?

17.05.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz
Spółki dywidendowe

Spółki dywidendowe są najlepszą formą długoterminowego oszczędzania pieniędzy. Nie tylko mogą sprawić, iż posiadany kapitał wzrośnie w czasie. Dywidenda wypłacana inwestorowi jest namacalnym zyskiem, wypracowanym przez spółkę. Co to są spółki dywidendowe, jak je kupić i ile trzymać?

Im dłużej trzymasz spółki dywidendowe, tym lepiej

Im dłużej trzymasz w portfelu spółkę dywidendową, tym więcej jesteś w stanie zarobić na wzroście ceny akcji i na ilości otrzymywanych dywidend na konto. Dobrym przykładem mogą być akcje PCC Rokita, które posiadamy w swoim portfelu. Możesz na własne oczy zobaczyć, jaki efekt przyniosło niespełna 5 lat trzymania takiej spółki dywidendowej. To przebija każdą lokatę bankową.

Dowiedz się więcej: dywidenda PCC Rokita 2024

Warunkiem jest jednak wybór dobrej spółki dywidendowej. Jakie warunki winna spełniać spółka dywidendowa?

  • Powinien to być skalowalny biznes, tj. taki, który ma zdolność do w miarę regularnego zwiększania przychodów w perspektywie kolejnych lat. Jest to prosta kalkulacja. Nie ma możliwości płacenia coraz wyższych dywidend, jeżeli spółka nie zwiększa swoich przychodów. Jest takie przysłowie, że z pustego, to i Salomon nie naleje. Spółka, jeżeli jej zasoby finansowe nie będą się powiększać, nie będzie Ci w stanie płacić coraz wyższych dywidend.
  • Zwracamy uwagę na Payout Ratio (wskaźnik wypłaty), czyli procent zysku przeznaczanego na dywidendę. Dla spółek wartość Payout Ratio może przyjmować różne oziomy. Czasami bezpiecznym poziomem będzie 50%, a czasem i 90% w przypadku biznesów, które są mocno skalowalne i uznawane za pewne (jak Coca-Cola lub Pepsi). Niższy Payout Ratio jest wskazany w przypadku spółek, które mają niepewną przyszłość. Nie zawsze da się przewidzieć poziom sprzedaży na zmiennym rynku.

Jak kupić spółki dywidendowe i ile je trzymać?

Kupno spółki dywidendowej wymaga kilku kroków. Przede wszystkim musisz otworzyć rachunek inwestycyjny w domu maklerskim. Po założeniu rachunku, kolejnym krokiem jest analiza rynku w celu identyfikacji spółek, które regularnie wypłacają dywidendy. Jeżeli chcesz kupić spółkę dywidendową, należącą do indeksu WIG20, możesz skorzystać z naszej listy WIG20 dywidendy. Spółki te charakteryzują się stabilnym dochodem i polityką dywidendową, która zakłada regularne wypłaty zysków akcjonariuszom.

Dzień wypłaty dywidendy

Aby otrzymać dywidendę, musisz posiadać akcje spółki na tzw. dzień dywidendy. Jest to dzień, w którym spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy. Ważnym aspektem jest tutaj rozliczenie transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW). Transakcje na giełdzie są rozliczane w systemie D+2, co oznacza, że aby być uprawnionym do dywidendy, musisz kupić akcje co najmniej dwa dni robocze przed dniem dywidendy.

Po zakupie akcji i ich posiadaniu na odpowiedni dzień, dywidendy są wypłacane bezpośrednio na twój rachunek inwestycyjny. Częstotliwość wypłat może się różnić – najczęściej są one dokonywane kwartalnie (w systemie amerykańskim), półrocznie (najczęściej w systemie brytyjskim) lub rocznie (na GPW), w zależności od polityki dywidendowej spółki.

Przykład wzrostu wartości dywidendy w czasie

Na etapie kupna spółki dywidendowej musimy sobie uzmysłowić podstawową rzecz. Kupujemy część firmy, która jest na konkretnym etapie rozwoju. Naszym celem jest posiadanie firmy, która rozwinie się w czasie, poprzez co zwiększy się jej wartość dla akcjonariuszy w przyszłości, w tym w kontekście wypłat coraz większych dywidend. Podam Ci przykład.

Dzisiaj kupujesz spółkę dywidendową, której akcje kosztują 100 zł. Spółka wypłaca dywidendę na poziomie 5 zł, czyli 5%. Po kolejnych 10 latach cena akcji notowana jest na poziomie 300 zł, a spółka płaci 15 zł dywidendy. Co to w praktyce oznacza?

Dla Ciebie dzisiaj spółka płaci 5% i dla inwestora za 10 lat spółka nadal płaci 5% dywidendy. Różnica polega jednak w wartości firmy dla Was obojga (Ty płaciłeś 100 zł, a ktoś płaci 300 zł). Ponieważ zainwestowałeś w akcje spółki dywidendowej 10 lat wcześniej, Twoja realna stopa dywidendy wynosi 15% (15/100). Dla inwestora po 10 latach 5% (15/300).

Jeżeli dobrze wybierzesz, a spółka będzie płaciła rosnące dywidendy przez kolejne 20-30 lat, możesz być w doskonałej sytuacji z powyżej wymienionego powodu. Wartość dobrze prowadzonego biznesu rośnie w czasie, dlatego warto wybrać taki, który ma zdolność do w miarę regularnego zwiększania przychodów.

Zakup zagranicznej spółki dywidendowej

Warto zadbać o to, aby biuro maklerskie oferowało nam możliwość wymiany walutowej (złotówek na dolary), aby firmę amerykańską (amerykańskie akcje dywidendowe) zakupić za dolary. Unikniemy w ten sposób ciągłego przewalutowywania otrzymywanych dywidend. Jak kupisz akcje amerykańskie za złotówki, a te wypłacą dywidendę w dolarach, to na Twoje konto ta dywidenda trafi w złotówkach, ponieważ dolary ulegną przewalutowaniu. Przewalutowanie wiąże się z kosztem, ponoszonym na rzecz biura maklerskiego. W przypadku zakupu akcji polskich spółek dywidendowych za złotówki nie ma takiego problemu.

Dobre spółki dywidendowe

Więcej dobrych spółek dywidendowych znajdziesz w Stanach Zjednoczonych, mniej na innych rynkach, w tym na GPW. Przykładem dobrej spółki dywidendowej na GPW jest PZU, które w miarę regularnie płaci dywidendy. Podobnie dobrym płatnikiem dywidend jest PEKAO. Jedną z moich ulubionych spółek jest Grupa Kęty, która dotychczas była zdolna do regularnego zwiększania przychodów. Jeszcze 10 lat temu spółka płaciła dywidendę na poziomie ok. 5 zł. Dzisiaj (10 lat później) dywidenda oscyluje wokół poziomu 60 zł, czyli wzrosła dwudziestokrotnie. Cena akcji wzrosła zaś ok. siedmiokrotnie.

W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje pojęcie arystokratów dywidendowych. Są to spółki, które regularnie płacą rosnące dywidendy od min. 25 lat. Listę arystokratów dywidendowych znajdziesz tutaj. Czy arystokraci dywidendowi są dobra inwestycją? Niektórzy tak, jednak warto pamiętać o jednym.

Gospodarka się zmienia. Spółki, które płacą dywidendę od kilkudziesięciu lat, są spółkami starej ekonomii. W niedługim czasie arystokratami dywidendowymi staną się takie spółki, jak Visa i Mastercard. Pewnie dołączy do nich Microsoft, który płaci rosnącą dywidendę nieprzerwanie od 2003 roku. Niedawno rozpoczęcie płacenia dywidendy zapowiedział Alphabet (Google). Może następny będzie Amazon.

Myślę, że spółki nowej ekonomii będą powoli wypierać te starej ekonomii. Przykładowo przestrzenie zakupowe zostaną redukowane z powodu braku użyteczności na rzecz chociażby zakupów online. Być może spółki technologiczne w przyszłości staną się spółkami dywidendowymi, które będą miały za sobą historię wieloletnich wypłat. Kupić można je już teraz.

Poznaj:

  • Najbardziej zaawansowany projekt budowania dochodu pasywnego z dywidend ze spółek amerykańskich oraz brytyjskich. Wejdź do projektu Bogatyalbobiedny.pl

Spółki dywidendowe i procent składany

Inwestowanie na giełdzie w spółki dywidendowe to jedno z najefektywniejszych narzędzi do budowania długoterminowego bogactwa. Wśród różnych strategii inwestycyjnych, spółki dywidendowe oraz procent składany stanowią filary stabilnych i zyskownych portfeli. Poniżej wyjaśniamy, czym są spółki dywidendowe, jak działa procent składany oraz dlaczego warto uwzględniać je w swoich inwestycjach.

Procent składany: magiczna siła inwestycji

Procent składany to proces, w którym zyski z inwestycji są reinwestowane, generując dodatkowe zyski w przyszłości. Dzięki temu kapitał rośnie w coraz szybszym tempie. Albert Einstein nazwał procent składany „ósmym cudem świata”, ponieważ jego efekt jest potężny na przestrzeni lat.

Jak działa procent składany:

Wyobraź sobie, że inwestujesz 10 000 zł z rocznym oprocentowaniem wynoszącym 5%. Po pierwszym roku masz 10 500 zł. Jeśli reinwestujesz cały zysk, w kolejnym roku zarabiasz 5% od 10 500 zł, czyli 525 zł. Po dwóch latach masz już 11 025 zł. Proces ten kontynuowany przez wiele lat prowadzi do znacznego wzrostu wartości inwestycji.

Połączenie spółek dywidendowych z procentem składanym

Inwestowanie w spółki dywidendowe i reinwestowanie otrzymywanych dywidend to strategia, która pozwala w pełni wykorzystać potencjał procentu składanego. Oto kilka kroków, jak to osiągnąć:

  1. Wybór odpowiednich spółek: Inwestuj w firmy o solidnych fundamentach finansowych i długiej historii regularnych wypłat dywidend.
  2. Reinwestowanie dywidend: Zamiast wypłacać dywidendy, reinwestuj je w zakup dodatkowych akcji. Wiele firm i brokerów oferuje programy automatycznego reinwestowania dywidend (DRIP).
  3. Długoterminowe podejście: Im dłużej trzymasz swoje inwestycje i reinwestujesz dywidendy, tym większy efekt procentu składanego.

Przykład w praktyce

Załóżmy, że inwestujesz 20 000 zł w spółkę wypłacającą 4% dywidendy rocznie, a wartość jej akcji rośnie o 3% rocznie. Jeśli reinwestujesz wszystkie dywidendy, po 20 latach Twoja inwestycja może wzrosnąć do ponad 80 000 zł, podczas gdy bez reinwestowania dywidend miałaby wartość około 60 000 zł.

Dlaczego warto inwestować w spółki dywidendowe?

Jednym z kluczowych powodów inwestowania w spółki dywidendowe jest otrzymywany regularny dochód pasywny. Spółki wypłacające dywidendy zazwyczaj robią to cyklicznie, co pozwala inwestorom na planowanie swoich finansów oraz cieszenie się stałym przypływem gotówki, niezależnie od wahań kursu akcji. Spółki giełdowe, które regularnie wypłacają dywidendy, zazwyczaj cechują się solidną kondycją finansową oraz stabilnymi przepływami pieniężnymi. Dzięki temu inwestorzy mogą mieć większe zaufanie do bezpieczeństwa swojej inwestycji.

Regularne wypłaty dywidend mogą stanowić skuteczną barierę ochronną przed spadkiem wartości pieniądza, ponieważ zapewniają stały przypływ gotówki. Dochód ten może być reinwestowany lub wydawany zgodnie z potrzebami inwestora. Spółki dywidendowe często są mniej podatne na wahania rynkowe. Wypłaty dywidend mogą stanowić swoiste „bufor bezpieczeństwa”, zmniejszając zmienność portfela inwestycyjnego i dając inwestorom większą pewność w trudnych czasach rynkowych.

Istotnym aspektem jest również psychologiczny komfort inwestora. Regularne otrzymywanie dywidend może zwiększać poczucie satysfakcji i bezpieczeństwa finansowego, co może być szczególnie ważne dla osób szukających stabilności w swoich inwestycjach. Spółki dywidendowe często mają długą historię sukcesów i stabilnego wzrostu. Firmy, które przez lata regularnie wypłacają dywidendy, często są uznawane za dobrze zarządzane i zdolne do generowania zysków nawet w trudnych warunkach rynkowych.

Pod względem podatkowym warto wykorzystać konta IKE lub IKZE. Wpłaty z dywidend nie są opodatkowane. Przynajmniej z krajowych spółek oraz spółek brytyjskich. Może to przynieść dodatkowe korzyści dla inwestorów, którzy szukają efektywnych pod względem podatkowym źródeł dochodu.

Najlepsze spółki dywidendowe na GPW

Wszystkie dywidendy WIG20 w 2024 Zobacz dywidendy spółek z indeksu WIG20
Dywidenda PZU 2024 PZU jest regularnym płatnikiem dywidendy. W 2024 roku dywidenda będzie rekordowa.
Dywidenda Kęty 2024 Kęty jest naszą ulubioną spółką dywidendową. Dywidenda w 2024 roku nie będzie rekordowa. Będzie jednak wciąż duża.

Podsumowanie

Spółki dywidendowe i procent składany stanowią potężne narzędzia w arsenale każdego inwestora długoterminowego. Regularne wypłaty dywidend oraz efekt procentu składanego mogą znacząco zwiększyć wartość Twojego portfela inwestycyjnego na przestrzeni lat. Kluczem do sukcesu jest wybór odpowiednich spółek, reinwestowanie dywidend oraz cierpliwość, która pozwala w pełni wykorzystać magię procentu składanego.

Autor wpisu: Paweł Pagacz

Jestem pomysłodawcą i założycielem PPCG Stock. Stosuję analizę wolumenową. Głęboko wierzę, że duży kapitał nie jest ślepy i szuka najwyższych stóp zwrotu. Z jednej strony na rynku szukam, gdzie płynie duży kapitał. Z drugiej strony szukam najlepszych spółek. Jeżeli widzę najlepszą spółkę i kapitał, który do niej płynie, to wiem, w co inwestować. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z dostępnego adresu e-mail.


Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.