Spółka z potencjałem

E-commerce dla B2B

E-commerce dla B2B – ogromny potencjał wzrostu

Wyobraźmy sobie dwa mocarstwa światowe: Stany Zjednoczone oraz Chiny oraz pomiędzy nimi podmiot, który łączy przedsiębiorców, umożliwiając im wzajemny handel. Jaki to ma potencjał i jakie stoją za tym ryzyka? Analitycy stawiają na wzrost o 71% w ciągu następnych 12 miesięcy. Zapraszam do analizy.


08.06.2024
0