Unimot dywidenda 2024

Unimot dywidenda 2024

Unimot dywidenda 2024 drugą najwyższą w historii spółki

Dywidenda Unimot w 2024 rok (za 2023 rok) będzie drugą najwyższą w całej historii wypłat, licząc od 2013 roku. Rekordową dywidendę Unimot wypłacił w zeszłym roku (za 2022) w wysokości 13,36 zł na akcję. Dało to stopę dywidendę aż 11,56%.


05.06.2024
0