Spółki dywidendowe z najwyższą stopą dywidendy w 2024 roku

31.05.2024, Kategorie: Premium, Autor: Bartek Bohdan
Spółki dywidendowe o najwyższej stopie na GPW

Spółki dywidendowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów, którzy poszukują stabilnych źródeł dochodów. W 2024 roku kilka polskich firm wyróżnia się szczególnie wysokimi stopami dywidendy, co czyni je atrakcyjnymi opcjami dla inwestorów poszukujących regularnych wypłat.

Spółki dywidendowe: wysokie stopy dywidendy

Stopa dywidendy to podstawowy parametr, określający atrakcyjność spółki dywidendowej. Można go porównać do wskaźnika C/Z, którym kieruje się w analizie fundamentalnej większość inwestorów indywidualnych. Osobiście uważam, że wysokością stopy dywidendy można się posługiwać tylko w połączeniu ze wskaźnikiem wypłaty i dynamiką wzrostu dywidendy.

Jeśli użyjemy samej stopy dywidendy, możemy kupić akcje spółki dywidendowej, która źle gospodaruje gotówką, a zarząd wyciąga cały zysk z firmy. Wypłata dywidendy nie powinna bowiem pozabawiać spółki dywidendowej możliwości rozwoju. Tak się dzieje, gdy cały zysk zostaje przeznaczony na dywidendę. Ponadto wypłacona dywidenda nie powinna naruszyć zasobów gotówkowych i powinna być zabezpieczona przepływami pieniężnymi w odpowiedniej wysokości.

Najlepsze spółki dywidendowe przeznaczają na dywidendę nie więcej niż 65% zysku netto. Od tej reguły są wyjątki. Spółki dywidendowe, które inwestują w nieruchomości (fundusze REIT), zwykle wypłacają powyżej 90% zysku netto, ale to specyficzna grupa podmiotów.

Na GPW są spółki dywidendowe, których stopa dywidendy przekracza 8%, a nawet 10%. Wśród nich znajdziemy takie, które regularnie wypłacają dywidendę od wielu lat. Pod względem wielkości wypłaconych dywidend przez polskie spółki 2024 rok może być rekordowy. Wybrałem 5 spółek z wysoką stopą dywidendy i przenalizowałem krótko ich sytuację finansową w kontekście bezpieczeństwa dywidendy.


Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.