Unimot dywidenda 2024 drugą najwyższą w historii spółki

05.06.2024, Kategorie: Wiadomości, Autor: Bartek Bohdan
Unimot dywidenda 2024

Dywidenda Unimot w 2024 rok (za 2023 rok) będzie drugą najwyższą w całej historii wypłat, licząc od 2013 roku. Rekordową dywidendę Unimot wypłacił w zeszłym roku (za 2022) w wysokości 13,36 zł na akcję. Dało to stopę dywidendę aż 11,56%.

Unimot dywidenda 2024

Jako spółka dywidendowa Unimot dość regularnie wypłaca dywidendę. Polityka dywidendowa stanowi, że w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto, Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości minimum 30% z wypracowanego skonsolidowanego zysku netto.

W 2024 roku Unimot wypłaci 4 zł na akcję, co daje stopę dywidendy na poziomie ok. 3%. Na dywidendę spółka przeznaczy 32 791 tys. zł, a tym samym wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie zaledwie ok. 7%. To bardzo bezpieczny poziom, bo mediana z ostatnich 10 lat to nieco powyżej 31%. Niestety tegoroczna dywidenda nie ma pokrycia w przepływach operacyjnych, ale za to ma pokrycie w zasobach gotówkowych Unimot.

Sytuacja finansowa Unimot

Rok 2023 wypadł bardzo dobrze w porównaniu z poprzednim rokiem (2022). Zysk netto jednostki dominującej wzrósł o nieco ponad 30% do 487 238 tys. przy nieco niższych przychodach. EBIDTA wyniosła z kolei 668 964 tys. zł i była wyższa o 33% względem 2022 roku. W tym kontekście nieco mnie dziwi, że spółka nie zdecydowała się na wypłatę w tym roku dywidendy porównywalnej z 2023 rokiem. Wyniki finansowe bez problemu by na to pozwoliły, a I kwartał 2024 roku również prezentuje się solidnie.

W I kwartale odczuliśmy skutki wymagającego otoczenia, ale także sezonowości, która towarzyszy jednemu z naszych wiodących obecnie segmentów biznesowych, czyli bitumenom. Wyniki I kwartału pokazują jednak przede wszystkim jak ważna była dywersyfikacja biznesu przeprowadzona przez nas w 2023 r. – dzięki siedmiu spółkom przejętym w ubiegłym roku, które stanowią dzisiaj integralną część Grupy Unimot, generujemy stabilne wyniki niezależnie od warunków rynkowych. Realizacja założeń strategii biznesowej na lata 2024-2028, którą opublikowaliśmy miesiąc temu, pozwoli nam na dalszą dywersyfikację źródeł przychodu i maksymalne wykorzystanie potencjału każdego z segmentów biznesowych – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A.

Program lojalnościowy Unimot Klub+

Nie tylko duże podmioty typu PZU, czy Orlen mają dodatkowe opcje dla akcjonariuszy. W tym gronie jest też Unimot z programem Unimot Klub+.

W ramach UNIMOT Klub+ funkcjonują trzy poziomy członkostwa: RED+, SILVER+ oraz VIP+. Żeby wstąpić do Klubu i uzyskać poziom RED+ należy posiadać co najmniej 100 akcji przez co najmniej 6 miesięcy. Poziom SILVER+ to co najmniej 500 akcji przez co najmniej 12 miesięcy. Poziom VIP+ wymaga co najmniej 2000 akcji przez co najmniej 24 miesiące. Rejestracji do UNIMOT Klub+ można dokonać  w każdym momencie, a weryfikacja i przyjęcie do Klubu odbywa się raz na miesiąc. Po pozytywnej weryfikacji akcjonariusz automatycznie uzyskuje status Członka Klubu na kolejne 6 miesięcy.

Członkowie klubu mają dostęp do wielu benefitów m. in.:

  • zniżka na instalację paneli fotowoltaicznych AVIA Solar,
  • zniżki na abonamenty partnerskich mediów giełdowych,
  • zniżki na konferencje i szkolenia
  • ochrona ubezpieczeniowa.

Aby przystąpić do UNIMOT Klub+, należy udokumentować posiadanie akcji Grupy Unimot. Klienci BM Alior Banku, BOŚ, DM Noble Securities S.A. i Santander Biura Maklerskiego muszą wypełnić jedynie krótki formularz.

Autor wpisu: Bartek Bohdan

Współredaktor serwisu inwestora giełdowego PPCG. Aktywny inwestor giełdowy z ponad 12-letnim stażem. Jestem wielkim zwolennikiem inwestycji długoterminowych, budowania dochodu pasywnego z dywidend i procentu składanego. Uważam, że inwestorzy powinny powrócić do źródła, czyli akumulacji najlepszych aktywów. Takie aktywa nie tylko zwiększają wartość w czasie, ale przez dywidendy płacą nam za to, że trzymamy je w portfelu. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z dostępnego adresu e-mail.


Wyniki portfeli edukacyjnych

Całkowite stopy zwrotu (TR) na dzień 31.03.2024 (od początku prowadzenia portfeli) obejmują wzrost kursu akcji i wypłacone dywidendy.

Portfele edukacyjne: Główny +82% / Emerytalny +175% / Dywidendowy +84%
TOP 5 spółek: Shell +196% / Rokita +179% / DOM +136% / PEO +151% / AMD +117%Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.