Analiza Dow Jones w kontekście dywidend

30.08.2023, Kategorie: Premium, Autor: Bartek Bohdan

Rzadko analizujemy indeks przemysłowy Dow Jones, a jest to niezwykle istotny barometr koniunktury gospodarczej. Skupia bowiem spółki wartościowe, mocno powiązane z realną gospodarką. W praktyce powinny one dość dobrze ilustrować kondycję ekonomiczną USA. Indeks ma jeszcze jedną przyjemną cechę. Spółki wartościowe będące komponentami DIJA, są mniej wrażliwe na wzrost stóp procentowych niż przykładowo spółki technologiczne i indeks NASDAQ. Dlatego w ostatnim czasie Dow Jones radził sobie nieco lepiej niż SP500/NASDAQ. Czy to się utrzyma?