Inwestycje zagraniczne w akcje

Dywersyfikacja geograficzna

Pod względem dywidend i możliwości skalowania spółek giełdowych nasz GPW jest bardzo ułomnym rynkiem kapitałowym. Praktycznie nie mamy rodzimych spółek globalnych, jak Apple i Microsoft. Jest trochę spółek, które eksportują swoje produkty/usługi, ale zdecydowanie nie jest to skala amerykańska, czy brytyjska. Jeszcze większa przepaść dzieli polskie i zagraniczne spółki dywidendowe. W dzisiejszych czasach inwestycje zagraniczne to niezbędny element dobrze skonstruowanego portfela inwestycyjnego i warto się nimi zainteresować.

Inwestycje zagraniczne: dywidendy

Na GPW spółka wypłacająca dywidendę 10-15 lat to już niemal arystokrata. W USA spółka wypłacająca dywidendę 20 lat nie kwalifikuje się do tej grupy. Musiałaby wypłacać ją przez min. 25 lat i każdego roku podnosić. Jeśli chcemy budować solidny plan emerytalny/oszczędnościowy oparty na dywidendach, to w zasadzie nasz wybór ogranicza się do rynku amerykańskiego i ewentualnie brytyjskiego.

Postaw na globalny biznes

Najlepsze amerykańskie spółki dywidendowe są globalnymi biznesami, które od dekad stabilnie wypłacają dywidendę i rozwijają się. Korzystają przy tym z faktu, że USA są największym i najpłynniejszym rynkiem kapitałowym świata. To jeden z czynników, który pozwala im ściągać kapitał. Inwestycje zagraniczne w spółki dywidendowe mają głęboki sens.

Największe spółki giełdowe 2022

Kolejnym jest pasywne inwestowanie. ETF odpowiadają za ok. 80% obrotu na amerykańskiej giełdzie i są bardzo popularną formą inwestowania wśród inwestorów indywidualnych. Następny filar to właśnie dywidendy, których regularna wypłata i podnoszenie pozwalają takim firmom ściągać stabilny akcjonariat instytucjonalny. Do tego dochodzi wreszcie coroczny skup akcji własnych (buyback). Dla wielu spółek to częściowy ekwiwalent dywidendy, który podtrzymuje cenę akcji na rynku.

Jak wybrać dobrą spółkę zagraniczną?

Kierować powinniśmy się głównie fundamentami. Solidna spółka dywidendowa powinna spełniać takie same kryteria jak każda spółka value, czy wzrostowa:

 • rosnące przychody i zysk na akcję
 • dobre prognozy powyższych parametrów na co najmniej kolejne 2 lata
 • stabilny i najlepiej rosnący cash flow (przepływy pieniężne) w różnych ujęciach + dobre prognozy
 • wysoka rentowność realna (ROIC-WACC)
 • dług pod kontrolą i odpowiednio zabezpieczony gotówką
 • solidna płynność finansowa
 • solidne marże (netto/brutto/zysku)
 • niski wskaźnik wypłaty dywidendy
 • możliwie wysoka stopa dywidendy
 • wysoka dynamika wzrostu dywidendy za ostatnie min. 5 lat (najlepiej 2-cyfrowa)

Powyższe parametry nie wyczerpują wszystkich kryteriów, ale w naszej ocenie są bardzo istotne, by w miarę obiektywnie ocenić finanse spółki. Bardziej doświadczeni inwestorzy mogą sobie do tego dołożyć model DCF, analizę wartości wewnętrznej (intrinsic value), modele (F-Score, Altman) i wiele innych. Na rynku amerykańskim mamy odpowiednio rozbudowane zaplecze analityczne, rzetelne dane ze spółek i wiarygodne prognozy najlepszych analityków, by zrobić nawet najbardziej skomplikowaną analizę fundamentalną. Tego nam chyba najbardziej brakuje w Polsce i na GPW: danych źródłowych.

Płynność

Z punktu widzenia inwestycji w spółki dywidendowe ważna jest płynność. To oznacza, że najbezpieczniej inwestować w spółki o wysokiej płynności. Dlaczego jest to takie ważne? Instytucje, ETF i fundusze aktywne mają dolny limit płynności dla spółek i jeśli go nie ma, nie inwestują w takie akcje. To oznacza, że poniżej pewnego progu spółkom giełdowym trudno jest przyciągnąć długoterminowy kapitał instytucjonalny.

Przykładowo w USA za taki próg powszechnie uważa się kapitalizację 5 mld dolarów. Oczywiście jako inwestorzy indywidualni możemy inwestować w dużo mniejsze spółki, jednak ze świadomością ograniczonego wsparcia instytucji. Małe spółki cechują się większą zmienność przez niską płynność, a przez to również podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym.

Perspektywy rozwoju

Naszym celem jest po prostu znalezienie stabilnego i rentownego biznesu z długoterminowymi perspektywami rozwoju. Taki biznes powinien regularnie płacić nam rosnącą dywidendę i dowozić wyniki. Prawdopodobieństwo wyłuskania z rynku kolejnej Tesli lub Amazon, gdy jeszcze są tanie, by zarobić w kilka lat x10 lub x100 to raczej przypadek i liczenie na łut szczęścia. Nie na tym polega odpowiedzialne inwestowanie. I to jest w porządku.


Investment is most intelligent when it is most businesslike. Inwestycja jest najbardziej inteligentna, gdy jest najbardziej podobna do prowadzenia biznesu. <span class="su-quote-cite"><a href="https://pl.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Graham" target="_blank">Benjamin Graham</a></span>

Traktowanie inwestycji tak, jakbyśmy prowadzili biznes to bardziej odpowiedzialne podejście, które bazuje na faktach i realnych planach, a nie na emocjach i nierealnych oczekiwaniach. Wiadomo, że takie podejście jest mniej medialne niż szalone trejdy na krypto, czy spekulacja na FX, ale w długim terminie ta strategia udowodniła swoją skuteczność na wszystkich giełdach świata w ostatnich kilku dekadach.

Inwestycje zagraniczne w PPCG Stock

Głównie skupiamy się na dywidendach ze spółek zagranicznych. Chcemy je kumulować w długim terminie i dlatego prowadzimy portfel zagraniczny w złotówkach. To powiązane z jest z ryzkiem kursowym, czyli na wynik inwestycji wpływa kurs USDPLN.

Przy stałej cenie akcji:

 • wzrost dolara do złotówki powiększa zysk nominalny,
 • spadek dolara pomniejsza zysk.

Oprócz portfela DIVZ inwestujemy w spółki zagraniczne w portfelu emerytalnym i głównym. Dzięki temu jesteśmy bardziej elastyczni, bo możemy kupować też spółki wzrostowe jak przykładowo Microsoft, Google i inne. Wiele świetnych fundamentalnie spółek wzrostowych nie wypłaca dywidendy i nie mogłyby trafić do portfela DIVZ. Dołączając do naszej społeczności będziesz powiadamiany o każdej naszej zagranicznej inwestycji na giełdach NYSE, NASDAQ i LSE. Jeśli interesuje Cię typowo pasywne długoterminowe inwestowanie w dywidendy i chcesz to robić na rynku USA/UK w walutach obcych (dolar/funt), to mamy dedykowany projekt BAB.

Lista ciekawych spółek zagranicznych

Przygotowaliśmy wstępną listę spółek amerykańskich, które spełniają nasze kryteria w zakresie kapitalizacji, prognoz przychodów/zysku na akcję i kilku innych parametrów. Część z tych spółek nie wypłaca dywidendy, ale mimo to znalazła się w zestawieniu. Zależało nam na tym, by wyłapać wszystkie akcje, które są po prostu dobrym biznesem.

Jest to na razie wersja robocza, czyli wybrane kryteria i forma prezentacji mogą się znacząco zmienić. Zestawienie sporządziliśmy na dzień 6.12.2022.