Plan oszczędnościowy Dobra emerytura

Plan systematycznego oszczędzania w koncie IKE/IKZE

Projekt Dobra Emerytura to plan oszczędnościowo-inwestycyjny. Ma nas doprowadzić za 20 lat do pięciocyfrowego dochodu pasywnego co miesiąc. Podejmujemy to wyzwanie.

Start projektu

Projekt Dobra Emerytura wystartował w lutym 2021 roku.

Założenia

Projekt Dobra Emerytura zakłada systematyczne odkładanie co miesiąc ustalonej kwoty (wpłata na IKE w ramach dostępnego rocznego limitu), zakup akcji spółek dywidendowych i re-inwestycję całej dywidendy. Projekt obejmuje:

  1. Comiesięczne wpłaty,
  2. Sygnały zakupu akcji,
  3. Sygnały re-inwestycji dywidendy,
  4. Monitorowanie efektywności projektu wraz z korektami.

Podajemy 9 przykładowych kalkulacji dla różnych okresów wpłat, wysokości wpłat i median wzrostu dywidendy/kursu. Postępy projektu Dobra Emerytura i wzrost dywidendy w kolejnych latach możesz śledzić na poniższym wykresie. Zgodnie najnowszymi rekomendacjami Zarządów spółek projektowych, wypłacone dywidendy na akcję w 2023 roku wzrosną o 21,5% w porównaniu z 2022 rokiem.

Nasza wypłata będzie znacznie większa, bo doważaliśmy posiadane spółki. Gdybyśmy chcieli skorzystać z tych środków w zeszłym roku, byłoby to 120 zł miesięcznie. W 2023 roku to już 283 zł dodatkowego dochodu miesięcznie z potencjałem do dalszego wzrostu. To oznacza wzrost o 137% i to bez podatku ze względu na IKE/IKZE.

* Prognoza na 2023 rok bazuje na rekomendacjach zarządów spółek wchodzących do projektu.