Stopy zwrotu portfeli edukacyjnych

Stopy zwrotu portfeli edukacyjnych PPCG Stock

Zobacz nasze wyniki i przekonaj się, jak skutecznie inwestujemy w akcje. Podstawowym kryterium oceny umiejętności inwestowania na giełdzie jest rentowność. Wyraża się w efektywności inwestycji i powtarzalności zysków w długim terminie. Najlepszym miernikiem skuteczności inwestora jest rynek i osiągane na nim stopy zwrotu. Można je mierzyć na różne sposoby w zależności od tego, jaki jest cel inwestora.

Przykładowymi miernikami skuteczności mogą być:

  • Rosnące w czasie dywidendy
  • Stosunek zyskownych transakcji do stratnych transakcji
  • Całkowita stopa zwrotu (wycena portfela + dywidendy)
  • Kombinacja powyższych mierników

W PPCG Stock naszym celem jest maksymalizacja całkowitej stopy zwrotu (TR) naszych portfeli i osiąganie regularnych zysków. Chcemy to robić przy minimalnych kosztach transakcyjnych, co oznacza mniejszą rotację aktywów w portfelach. Drugim ważnym celem jest maksymalizacja dochodu pasywnego w postaci dywidendy. To kluczowy parametr w przypadku portfela dywidendowego

Zobacz wyniki naszych portfeli edukacyjnych

Stopy zwrotu na dzień 31.12.2023.


Nasze wyniki

Generated by wpDataTables

Podobno jeden obraz jest wart 1000 słów. Sprawdź, jak prezentują się w formie graficznej przykładowe statystki naszych inwestycji.

Portfel emerytalny IKE/IKZE z programem Dobra emerytura

Wypłacone dywidendy łącznie w ujęciu rocznym w naszym portfelu emerytalnym. W tym portfelu prowadzimy projekt Dobra emerytura.

Dywidendy w portfelu emerytalnym w ujęciu rocznym. Nasze wyniki

Poniżej zobaczysz stopę zwrotu portfela emerytalnego od założenia portfela w styczniu 2018 roku w stosunku do benchmarku (szeroki WIG).

Portfel emerytalny - stopa zwrotu i benchmark WIG

Na poniższym wykresie wkład i zmiana wartości portfela emerytalnego IKE/IKZE w czasie. W przypadku portfela emerytalnego jest to o tyle ciekawa statystyka, że regularnie dopłacamy środki do programu Dobra emerytura.

Portfel dywidendowy DIV polskich spółek

W portfelu dywidendowym masz statystykę wypłaconych dywidend analogicznie do portfela emerytalnego.

Wzrost dywidend w portfelu dywidendowym DIV. Portfel złotówkowy

Na poniższym wykresie wkład i zmiana wartości portfela dywidendowego DIV w czasie.

Portfel główny PG spółek polskich i zagranicznych (dywidendowo-wzrostowy)

Na poniższym wykresie zobaczysz stopę zwrotu portfela głównego w stosunku do benchmarku (szeroki WIG).

Stopa zwrotu portfela głównego kontra WIG

Jeśli chcesz opanować skuteczną analizę finansową spółek giełdowych (wiesz, co kupić) i dobrze odczytywać wolumen na wykresie giełdowym (wiesz, kiedy kupić), nie mogłeś trafić lepiej. Dołącz do społeczności inwestorów PPCG Stock i podkręć swoje inwestowanie.

Sprawdź nas z gwarancją satysfakcji 30 dni.