Analiza euro, złotówki i juana

12.02.2020, Kategorie: Premium, Autor: Bartek Bohdan

Trzy wymienione w tytule waluty są kluczowe dla kondycji polskiej giełdy, a w szczególności WIG20. Złotówka jako waluta rynku EM jest ściśle powiązana z kondycją polskiej gospodarki i polskiej giełdy. Dla zagranicznego inwestora w momencie akumulacji akcji na dużą skalę ważne jest, by w momencie zakupu aktywów lokalna waluta (czyli PLN dla GPW) była słaba w stosunku do waluty inwestującego.