Analiza giełdowa Leggett & Platt (LEG)

27.04.2022, Kategorie: Premium, Autor: Bartek Bohdan

Leggett & Platt (LEG) to amerykańska spółka dywidendowa. Wybrałem ją do analizy, bo zgodnie z arkuszem, który zbiera amerykańskich arystokratów dywidendowych, wypłaca dywidendę już od 50 lat. Co więcej, aktualna stopa dywidendy to 4,8%. Spółka operuje w segmencie dóbr konsumenckich i jest spółką cykliczną, czy zależną od koniunktury. To nie jest jednak większy problem, bo wypłaca dywidendę od pół wieku i rośnie ona ok. 3% rocznie. Sama dynamika nie jest duża, ale z kolei startujemy z wyższego pułapu, niż większość amerykańskich spółek dywidendowych.

Wysoka stopa dywidendy, czy większa dynamika?

Osobiście akceptuję niższą startową dywidendę i wolę wyższą dynamikę. Wzrost 3% to słaba dynamika i w perspektywie 20 lat spółka z wyższym przyrostem dywidendy wyjdzie na prowadzenie, nawet jeśli startuje z pułapu 2-3%. Z drugiej strony jest szansa, że dalszy rozwój spółki doprowadzi do szybszego wzrostu dywidendy. Tak się stało w przypadku HP, który niedawno ogłosił wyższą dywidendę kwartalną. Spółka jest ciekawa jeszcze z powodu względnie niskiej ceny akcji. Ok. 35$ to sporo mniej niż np. kurs IBM (ok. 128$), który wypłaca niewiele wyższą dywidendę (5,1%) i ma jeszcze niższą dynamikę wzrostu dywidendy (1,8% za ostatnie 5 lat).

Wskaźniki fundamentalne Leggett & Platt (LEG)

Wskaźniki wartości rynkowej: PEG