Analiza giełdowa spółki Asbis

07.04.2022, Kategorie: Premium, Autor: Paweł Pagacz

Dziś większość inwestorów hasło toksyczne aktywa automatycznie skojarzy z aktywami pochodzącymi z Rosji oraz Białorusi. Takimi aktywami przez wojnę są niestety niczemu winne aktywa ukraińskie (trudno oszacować ich rzeczywistą wartość). Toksycznymi aktywami mogą w każdej chwili stać się aktywa, których właścicielami są Rosjanie lub Białorusini, a to ze względu na sankcje, które takie aktywa mogą dotknąć. Może się skończyć ich zamrożeniem, łącznie z możliwością zamrożenia działalności określonych firm.