Analiza giełdowa spółki DOM DEV

10.02.2020, Kategorie: Premium, Autor: Bartek Bohdan

W dzisiejszym wpisie zaproponuję Ci podejście do spółki Dom DEV w długim terminie. Wydaje mi się to bardzo dobrym rozwiązaniem, mogącym przynieść korzyści nie tylko w postaci wzrostu wartości kapitału, ale pasywnego dochodu dywidendowego.

Dywidendy

Spółka płaci regularnie i regularnie płaci coraz więcej. Możemy przynajmniej na podstawie historii (bez pogłębionej analizy) stwierdzić, że na tym etapie jest to dobry kierunek. Dywidenda jest wpłacana bez przerw od szczytu hossy w 2007 roku.

Nawet kryzys 2007/8-2009 nie spowodował przerwy w wypłacie, co jest dobrym sygnałem co do przyszłego strumienia dochodu pasywnego.