Analiza giełdowa spółki PKN Orlen

12.04.2022, Kategorie: Premium, Autor: Paweł Pagacz

PNK Orlen jest jedną z naszych spółek dywidendowych. Kupiony we wrześniu 2020 roku po 52,10 zł wypłacił nam do dzisiaj 4,5 zł dywidendy od każdej akcji. To daje rentowność skumulowanej dywidendy na poziomie ok. 8,6%. Ze względu na potężny rozwój i ilość przejęć ma szansę z tej spółki powstać konglomerat wielu firm, generujących synergicznie wiele miliardów zł zysku. Przypatrzmy się ważnym zdarzeniom na wykresie i pospekulujmy o przyszłości.

Aktualny układ fal Elliotta na PKN