Analiza giełdowa spółki XTB

04.08.2020, Kategorie: Premium, Autor: Bartek Bohdan

Ten zarobek na zmienności to trochę zmyłka. Najwięcej na tej zmienności zarobił bowiem sam XTB, co pozwoliło wygenerować zysk netto na poziomie 293,5 mln zł w I półroczu 2020. Covid-19 służy jak widać brokerom FX. W modelu MM, gdzie przeważnie strata klienta jest zyskiem brokera, gwałtowny skok zmienności – tym bardziej utrzymujący się przez dłuższy czas – jest prawdziwym darem losu. Spółka dobrze to wykorzystała.

Pomijając fakt etyczny prowadzenia biznesu w takim modelu, skupmy się na bieżącej ocenie tego, jak spółka wygląda na wykresie. Na pewno jest to gorący temat na równi z MRC i Biomed za sprawą hiperbolicznego wzrostu kursu akcji w zasadzie bez większej akumulacji w tle i w krótkim czasie.