Analiza iFirma. Czy warto już kupić akcje?

11.05.2020, Kategorie: Premium, Autor: Bartek Bohdan

Jedną z mocniejszych przewag rynku USA jest to, że spółki wypłacają kwartalną dywidendę. To zapewnia stały i regularny pasywny dochód z inwestycji w akcje. Przy okazji, jeśli w następstwie zdarzeń nadzwyczajnych (np. pandemia wirusa) wypłata dywidendy zostanie wstrzymana, to nie czekamy na kolejną rok. Firma może zdecydować, że wstrzymuje ją przez dwa kwartały, a potem wypłaca normalnie. To spore udogodnienie dla inwestorów budujących portfel dywidendowy.

U nas niestety dywidendy wypłacane są w cyklu rocznym z jednym wyjątkiem. Jest nim spółka iFirma, która wypłaca kwartalną dywidendę jako jedyna na polskiej giełdzie. Spółka IFIRMA jest właścicielem serwisu ifirma.pl, świadcząca także usługi w zakresie tworzenia oprogramowania oraz rekrutacji i outsourcingu kadr IT.

Sprawdźmy zatem, jak prezentuje się spółka w kontekście wskaźników fundamentalnych i od strony naszej strategii LTTM.