Czy jest szansa na kolejną zwyżkę NASDAQ?

26.04.2023, Kategorie: Premium, Autor: Bartek Bohdan

Spółki technologicznie są filarem amerykańskiej giełdy. Nic dziwnego, że oczy niemal wszystkich inwestorów zwrócone są na indeks NASDAQ. Indeks technologiczny w otoczeniu wyższych stóp procentowych pozostaje pod presją ich wpływu na wyniki spółek. Dlaczego to ma tak duże znaczenie?

Jak wycenia się spółki technologiczne?

Spółki wzrostowe (technologiczne) są wyceniane na podstawie przyszłych przepływów pieniężnych. Te przepływy w modelu wyceny DCF kalkuluje się na podstawie kosztu pozyskania kapitału, który jest zależny od stopy dyskontowej. Stopa dyskontowa z kolei zależy od poziomu stóp procentowych w gospodarce. W ten oto sposób wysokość stóp procentowych przekłada się na wycenę spółki przez instytucje.

Kapitał instytucjonalny utrzymuje, przeważa lub niedoważa konkretne spółki technologiczne w portfelach w zależności od tego, co pokazują modele wyceny. Upraszczając to, jeśli poprzez wzrost stóp procentowych przyszła wycena spółki maleje, to maleje tym samym potencjalny zysk z takiej inwestycji. Wtedy inwestorzy instytucjonalni mogą redukować taką spółkę w portfelu, sprzedając po prostu akcje. Na rynku pojawia się podaż i przecenia akcje. Logiczny ciąg przyczynowo skutkowy.

Oczywiście nie jest to jedyne kryterium, ale tłumaczy relatywnie słabsze zachowanie spółek wzrostowych i indeksu NASDAQ, gdy FED podnosi stopy procentowe. Na szczęście przychody i zyski najważniejszych spółek tego indeksu wcale nie wyglądają tragicznie.


Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.