Analiza spółki dywidendowej Medifast

28.04.2020, Kategorie: Premium, Autor: Bartek Bohdan

Najlepsze akcje dywidendowe do kupienia to często akcje spółek, które mogą pozwolić sobie na wypłacenie akcjonariuszom znaczącej dywidendy i oferujące szansę na solidne zyski kapitałowe. Taką spółką jest Medifast (MED) z rynku amerykańskiego, która sprzedaje zdrowe posiłki w ramach opracowanych przez firmę programów odchudzających.

Jak wskazuje wskaźnik wypłat, wypłaca jedynie około połowy swoich zysków na sfinansowanie dywidendy, a resztę przeznacza na rozwój działalności. To bardzo bezpieczny poziom, który nie zagraża płynności finansowej i rozwojowi firmy w długim terminie. Spodziewany jest wzrost zysków o około 20% rocznie w ciągu następnej połowy dekady, a MED jest wyceniany na rynku na ok. 11-krotność rocznych zysków (C/Z ok. 11,3). To bardzo rozsądny poziom, jak na rynek amerykański (C/Z ok. 18).