Analiza spółki Toya

19.07.2023, Kategorie: Premium, Autor: Paweł Pagacz

Analizujemy jedną z naszych spółek portfelowych, czyli Toya. Zobaczymy na wolumeny oraz sytuację finansową.