Co wpływa na zyskowność spółki?

12.04.2022, Kategorie: Premium, Autor: Paweł Pagacz

Myślę, że przynajmniej 90% inwestorów zgodzi się z tezą/twierdzeniem, że analizę danej spółki zaczynają od spojrzenia na wykres spółki. To tak samo nierozsądne, jak ocenianie książki po okładce, albo kobiety lub mężczyzny tylko i wyłącznie po wyglądzie. Można się srogo zawieść później.

Co to jest zdolność spółki do generowania wartości?

Zdolność spółki do zyskiwania na wartości, w tym zyskiwania na giełdzie, bierze się wprost proporcjonalnie z wnętrza spółki, a nie jej zewnętrznego wyglądu. Jeżeli spółka działa dobrze, każda technika inwestycyjna będzie wspierać wzrost spółki. Jeżeli w spółce źle się dzieje, żadna analiza wykresu, wskazująca na możliwy wzrost, z dużym prawdopodobieństwem się nie sprawdzi.