Inwestowanie w wartość: to musisz wiedzieć

02.07.2020, Kategorie: Premium, Autor: Bartek Bohdan

Inwestowanie w wartość jest filozofią inwestycyjną, która polega na kupowaniu akcji, których kurs jest niższy niż ich wewnętrzna wartość. O tym, co to jest wewnętrzna wartość firmy, zdarzyło mi się wspomnieć na blogu. Przypomnę, że najlepszym sposobem jej określenia jest obliczenie bieżącej wartości przyszłych przepływów pieniężnych. Upraszczając, trzeba oszacować przyszłe zyski i zdyskontować je do dzisiejszej wartości. Jeśli ta jest niższa w przeliczeniu na akcję niż kurs giełdowy, spółka jest niedowartościowana.

To proste, ale skuteczne podejście inwestycyjne stało się znane dzięki niesamowitym osiągnięciom jego zwolenników, takich jak Warren Buffett, Charlie Munger lub Seth Klarman. Zdarzają się jednak na giełdach okresy – trwające nawet kilkanaście lat – przewagi inwestowania w spółki wzrostowe, a nie wartościowe. W tym miejscu musimy sobie odpowiedzieć na pierwsze ważne pytanie.