Jak się zabezpieczyć przed rosnącą inflacją?

21.12.2021, Kategorie: Premium, Autor: Paweł Pagacz

Czy to w ogóle możliwe? Wydaje się, że tak, a swój wywód oprę na historii trwającej już kilkadziesiąt lat. Zobaczmy, co możemy zrobić, aby uchronić się przed utratą wartości swoich pieniędzy. Jak je zabezpieczać (przynajmniej w części), ustawiając nie tylko dochód pasywny, ale i gwarantując wzrost wartości kapitału.

Efekt skali, czyli spółki globalne

Punktem wyjścia, niech stanie się p0siadanie przez nas części globalnego biznesu, czyli firmy, której produktów używają ludzie z całego świata. Mamy więc firmę, która jest niezbędna większości ludzi do codziennego życia. Jeżeli nie jest niezbędna, to przynajmniej trudno ją zastąpić innymi, równie dobrymi produktami.