Jak wykorzystać Bag Holding?

22.07.2020, Kategorie: Premium, Autor: Paweł Pagacz

Sam Tom Williams, twórca metody VSA, powiedział kiedyś, że jak zobaczysz Bag Holding na wykresie to sprzedaj dom, sprzedaj psa, sprzedaj wszystko i kup te akcje. Mówił to oczywiście w formie dowcipu, ale tak sformułowanego, aby pokazać, jak wielką siłę ma ta formacja.

Wiara w tę formację wynika z silnego przekonania, że jeżeli ona się pojawiła, to daje jedne z największych prawdopodobieństw sukcesu na rynku. A dlaczego ten sukces jest możliwy? Jest możliwy dlatego, ponieważ jeżeli duży inwestor (nazwijmy go tutaj Profesjonalista) skupił praktycznie całą dostępną podaż, to ma pod kontrolą tyle akcji, że bez problemu jest w stanie zarówno wygenerować jak i prowadzić wzrost. W końcu skoro zebrał całą podaż, to kto będzie mu przeszkadzał we wzroście? Zobaczmy zatem na dwóch przykładach, gdzie ukształtował się Bag Holding. W pierwszym pokażemy już skutek, w drugim dopiero co ukształtowaną formację, którą można wykorzystać.