Jak policzyć model zdyskontowanych dywidend?

10.08.2022, Kategorie: Premium, Autor: Bartek Bohdan

Chyba większość inwestorów spotkała się z pojęciem modelu DCF, czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Pomaga on określić wartość wewnętrzną spółki. Na tej wartości głównie bazują legendarni inwestorzy jak Warren Buffett. DCF jest dość skomplikowany w liczeniu. Ponadto wymaga wiarygodnych projekcji zysków w kolejnych latach (najlepiej prognozy zysku na 10 kolejnych lat).

Dywidendy w miejsce przyszłych przepływów pieniężnych

W cieniu DCF funkcjonuje jednak model zdyskontowanych dywidend. Pozwala policzyć szybko wartość spółki na podstawie projekcji dywidend, zdyskontowanych do bieżącej wartości.