Analiza indeksó WIG20 i WIG20USD

29.11.2021, Kategorie: Premium, Autor: Paweł Pagacz

Obserwacja WIG20 w dolarach (WIG20USD) pozwala dostrzec zachowanie inwestorów, korzystających głównie z dolara do zajmowania pozycji na naszym rynku. Jest to oczywiście bardzo istotna wiedza, bowiem to inwestorzy zagraniczni dysponują w krótkim czasie wystarczającymi zasobami, aby ruszyć rynek. Nie mówię, że nasi krajowi inwestorzy nie posiadają takiej możliwości. Oni jednak mają inne uwarunkowania. Np. duży kapitał zaangażowany w dane akcje, a pochodzący z aktywów funduszy inwestycyjnych, będzie miał mniejszą elastyczność w działaniu, niż fundusz zagraniczny.

Na ten moment (dane za I półrocze 2021 roku) inwestorzy zagraniczny na głównym rynku mieli udział 55% (-3 pp rdr). Na rynku kontraktów terminowych przewagę ma kapitał instytucjonalny (krajowy), bo 34%, ale ten udział spadł o 8 pp. rdr. Z kolei kapitał zagraniczny z udziałem 29% zwiększył go o 9 pp. Widzimy więc, kto jest główną siłą obecną na GPW. To kapitał zagraniczny.