Kiedy Tauron i PGE zaczną dyskontować zyski z atomu?

11.03.2024, Kategorie: Premium, Autor: Bartek Bohdan

Po chwilowym umocnieniu akcje spółek energetycznych znów popadły w niełaskę inwestorów. Można to standardowo powiązać z zamieszaniem wokół wydzielenia aktywów węglowych z tych spółek. W dłuższym terminie nadal zakładamy, że uruchomienie w Polsce elektrowni atomowej zmniejszy ceny energii, zapewni nam bezpieczeństwo energetyczne i wzmocni ten sektor. Na tym powinny skorzystać spółki energetyczne, zaangażowane w projekt.

Atom to szansa dla polskiej gospodarki

Polska gospodarka stanie się bardziej konkurencyjna, bo dziś to energia o tym decyduje. Wystarczy spojrzeć, co się stało z gospodarką niemiecką po wybuchu wojny na Ukrainie. Wzrost cen energii i gazu wpędził ją w recesję, zmuszając do reaktywacji elektrowni węglowych. Przykładem pozytywnego wpływu atomu na spółki energetyczne jest CEZ, którego cena akcji poszybowała po tym, jak uruchomił elektrownie atomowe. Ma to związek z prawami do emisji CO2, które jako koszt znacząco obciążają EPS. Wspomnieliśmy o tym w ostatniej analizie PGE.

Mowa jednak głównie o spółkach produkujących energię. Tauron z kolei jest spółką dystrybuującą energię i pytanie, czy także zyska na wprowadzeniu atomu. Nie jestem ekspertem od sektora energetycznego, dlatego trudno mi jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Zakładam jednak, że zyski TPE raczej na tym nie ucierpią. Wzmocnienie całego sektora może się zaś pozytywnie przełożyć na kursy wszystkich komponentów WIG-Energia, w tym w szczególności na akcje PGE.


Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.