Jak działa eurodolar i czym jest rynek międzybankowy?

19.07.2022, Kategorie: Nowości, Autor: Bartek Bohdan

Większość inwestorów przynajmniej raz w życiu spróbowała zarabiać na FX. Zwykle taka przygoda zaczyna się od niewielkich kwot i najpopularniejszy instrumentów, jakimi są pary walutowe. Z nich z kolei najpopularniejsza i najbardziej płynna jest para EURUSD, czyli eurodolar. Tu pojawia się pierwsze nieporozumienie, bo nawet w branżowych mediach często eurodolar utożsamiany jest z walutą. Walutą jest euro i walutą jest dolar. Eurodolar to nie waluta, a kurs wymiany używany na rynku międzybankowym do rozliczania transakcji.

Czym jest rynek międzybankowy?

Rynek międzybankowy jest to jeden z segmentów rynku pieniężnego, na którym stronami transakcji są instytucje bankowe, a przedmiotem transakcji są depozyty międzybankowe w walucie krajowej i zagranicznej oraz krótkoterminowe instrumenty finansowe. Rynek ten jest uważany za najważniejszą część rynku pieniężnego. Jest to rynek, na którym banki mają możliwość pożyczania sobie nawzajem swoich aktywów płynnych.

Jest to także rynek zamknięty, gdyż transakcje instrumentami finansowymi mogą być zawierane tylko przez banki komercyjne i bank centralny. Pośrednikami w transakcjach na tym rynku występują maklerzy, którzy za to otrzymują prowizję.

Kurs międzybankowy – jak działa?

Średni rynkowy kurs wymiany walut, zwany również uśrednionym lub międzybankowym kursem wymiany, to kurs, po którym banki wymieniają waluty między sobą.

Średni rynkowy kurs wymiany jest obliczany jako punkt środkowy między ceną kupna a ceną sprzedaży dwóch walut i jest uzgadniany przez światowe banki.

Każda para walut (w tym eurodolar) ma unikalny kurs wymiany, który zmienia się codziennie. Co ważne, średniego kursu międzybankowego nie wolno nam pomylić ze średnim kursem NBP. Średniego kursu międzybankowego nie użyjemy do zrobienia przelewu i wymiany pieniędzy, bo funkcjonuje w obiegu zamkniętym miedzy instytucjami (patrz wyżej). Banki i pośrednicy ustalają własne kursy wymiany, doliczając swoją marżę, by czerpać zyski z transferów i przewalutowań.

Handel na parze EURUSD

Skoro detaliści nie mają dostępu do rynku międzybankowego, w jaki sposób inwestorzy mogą w ogóle robić transakcje na parach walutowych? Tu wkraczają pośrednicy, którzy dla swoich klientów tworzą coś w rodzaju wirtualnego środowiska transakcyjnego. Parametry tego środowiska bazują na rzeczywistym rynku międzybankowym. To dlatego w XTB podejrzymy na parze EURUSD realny wolumen, a kurs pary walutowej odzwierciedla średni kurs wymiany z rynku międzybankowego. Oczywiście jak każdy pośrednik, XTB dolicza sobie spread (podobnie jak banki marże przy wymianie walut/transferach walutowych), który jest dodatkowym zyskiem dla brokera i kosztem dla inwestora.

Dzięki temu, że to broker tworzy rynek dla klienta, może zapewnić płynność, bo w modelu MM sam jest drugą stroną transakcji. Taki model pozwala też inwestorowi otwierać pozycje na ułamki lotów, mając tylko niewielki depozyt zabezpieczający. Na ten moment nie mam wystarczającej wiedzy, by z pełnym przekonaniem napisać, że broker zawsze w całości lub części zabezpiecza transakcję na parze EURUSD analogiczną transakcją na rynku międzybankowym. Nie wiem nawet, czy ma do niego bezpośredni dostęp. Może sam też korzysta z pośrednika (np. banku), by choć częściowo zabezpieczyć transakcję, której jest stroną razem ze swoim klientem.

Postaram się natomiast wyjaśnić, co faktycznie robimy, gdy otwieramy długa i krótka pozycję na parze walutowej EURUSD.

Co faktycznie kupujemy lub sprzedajemy, gdy robimy transakcję na eurodolarze?

Na międzynarodowym rynku FX (znanym jako rynek spot) waluty są sprzedawane w parach. Pierwsza waluta w każdej parze jest znana jako Waluta Transakcji (EUR), natomiast druga waluta w parze to Waluta Rozliczenia (USD). Kupiona i sprzedana ilość będzie dotyczyć bezpośrednio Waluty Transakcji (euro), natomiast zyski i straty z transakcji będą dotyczyć Waluty Rozliczenia (dolar).

Kupując parę walutową, otwierasz długa pozycję na walutę transakcji, jednocześnie biorąc krótką na walutę rozliczenia. I odwrotnie, sprzedając parę walutową, sprzedajesz Walutę Transakcji (euro), jednocześnie kupując Walutę Rozliczenia (dolar).

Przeanalizujemy przykład, używając EURUSD jako naszej pary walutowej, gdzie 100 000 to ilość. W tym przykładzie walutą transakcji jest EUR, zaś USD to waluta rozliczenia. Kupno 100 000 EURUSD oznaczałoby, że zajmujesz pozycję długą lub kupujesz 100 000 EUR, jednocześnie shortując/sprzedając USD o wartości 100 000 EUR po obecnym kursie wymiany, który istnieje na rynku międzybankowym.

Jednak wszelkie zyski lub straty z tej transakcji zostaną rozliczone w USD, ponieważ jest to waluta rozliczenia. Dlatego w wyniku tej transakcji pozostanie dodatnie lub ujemne saldo w USD i to saldo pośrednik (broker) przeliczy Ci na złotówki po kursie wymiany (USDPLN), jaki u niego obowiązuje. Zwykle bowiem inwestorzy handlują parą EURUSD na rachunku złotówkowym.