RPP utrzymała stopy proc. na niezmienionym poziomie

09.05.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Bartek Bohdan

Podobnie jak w zeszłym tygodniu FED, tak dziś RPP nie zmieniła poziomu stóp procentowych. Stopa referencyjna nadal wynosi 5,75% i takie były rynkowe oczekiwania. To podtrzymuje dobrą formę sektora bankowego, a na złotym oglądamy kosmetyczną realizację zysków.

W komunikacie prasowym NBP zapoznacie się z wysokościami poszczególnych stóp procentowych – najważniejsza jest referencyjna.

Stopa referencyjna

Jest to rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski w trakcie podstawowych operacji otwartego rynku. Operacje te polegają na zakupie lub sprzedaży krótkoterminowych, z reguły 7-dniowych, bonów pieniężnych na rynku międzybankowym w celu przywrócenia równowagi płynnościowej w sektorze bankowym. Wysokość stopy referencyjnej wpływa na poziom WIBOR-u, który z kolei stanowi podstawę oprocentowania kapitału obcego.

Pisząc wprost wysokość stopy referencyjnej poprzez WIBOR przekłada się bezpośrednio na oprocentowanie kredytów – w tym kredytów hipotecznych. Jeśli jest niższa, to koszt kredytu (rata) maleje. Wzrost stopy referencyjnej pociąga za sobą wyższe raty kredytów. W Polsce kredyty hipoteczne bazują (jeszcze) na WIBOR 3M i 6M.

Stopy procentowe w Polsce
Stopy procentowe w Polsce

Stopa referencyjna była na najniższym poziomie w maju 2020 (0,10%), co w praktyce oznaczało ujemne realne stopy procentowe. Najwyższą stopę referencyjną mieliśmy z kolei w lutym 1998 roku na poziomie 24%. W najbliższej przyszłości RPP raczej nie obniży kosztu pieniądza, by nie rozdmuchać ponownie inflacji.

RPP utrzyma stopy bez zmian w kolejnych miesiącach. Przesłanką do takiej decyzji są oczekiwania na odbicie inflacji w II połowie roku. Związane są one z wycofaniem działań osłonowych. Warto zauważyć jednak, że sytuacja ulega poprawie – inflacja będzie kształtować się niewiele wyżej od scenariusza przedłużenia działań osłonowych przedstawionego w marcowej projekcji NBP” – skomentowali na swoim profilu w serwisie X analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

Dla RPP najważniejsze są prognozy inflacyjne

Pod tym względem polityka FED i polskiego banku centralnego jest spójna, czyli podstawą podejmowania decyzji jest nie tylko bieżąca inflacja, ale prognozy inflacji. W marcu br. inflacja co prawda zeszła do celu, ale kwietniowy odczyt był wyższy. W II połowie roku mają być odmrożone ceny energii, co wpłynie na możliwy wzrost inflacji.

Ekonomiści spodziewają się ożywienia gospodarczego w przyszłym roku, co będzie wywierało presję na wyższe ceny. Tym samym większość analityków jest zgodna, że stopy procentowe nie zmienią się do końca 2024 roku.


Hej! Fajnie, że doczytałeś do końca. Jeżeli artykuł Ci się spodobał, skocz na stronę główną, zostaw swój e-mail i odbierz prezenty. Rozdajemy je za darmo.


Autor wpisu: Bartek Bohdan

Współredaktor serwisu inwestora giełdowego PPCG. Aktywny inwestor giełdowy z ponad 12-letnim stażem. Jestem wielkim zwolennikiem inwestycji długoterminowych, budowania dochodu pasywnego z dywidend i procentu składanego. Uważam, że inwestorzy powinny powrócić do źródła, czyli akumulacji najlepszych aktywów. Takie aktywa nie tylko zwiększają wartość w czasie, ale przez dywidendy płacą nam za to, że trzymamy je w portfelu. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z dostępnego adresu e-mail.


Wyniki portfeli edukacyjnych

Całkowite stopy zwrotu (TR) na dzień 31.03.2024 (od początku prowadzenia portfeli) obejmują wzrost kursu akcji i wypłacone dywidendy.

Portfele edukacyjne: Główny +82% / Emerytalny +175% / Dywidendowy +84%
TOP 5 spółek: Shell +196% / Rokita +179% / DOM +136% / PEO +151% / AMD +117%Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.