Jakie będą konsekwencje akumulacji na DAX?

30.09.2020, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz

Prawo popytu i podaży na rynkach mówi nam wprost o tym, że jeżeli zakumulujemy całą dostępną podaż (lub przynajmniej jej większość na danym poziomie cenowym), to tendencja spadkowa powinna maleć ORAZ że już przy niewielkiej zmianie tendencji na popytową, rynek winien rosnąć. Na rynku mogą oczywiście występować krążące wokół tego stwierdzenia (np. rynek jest zakumulowany, ale nie ma jeszcze popytu, który rynek by pchnął), jednak tym tutaj nie będziemy się zajmować.

W przypadku indeksu DAX, w trakcie spadku uformowała się formacja WFO (wolumenowa formacja odwrócenia). Najważniejsze przy tej formacji jest obecnie to, że wolumeny jej towarzyszące są wyjątkowo duże. Oznacza to, że po spadku ceny, znaleźli się zainteresowani inwestorzy do akumulacji aktywów:

 

Podobnie, jak w czasie wcześniejszych spadków, akumulacja powinna doprowadzić do wygenerowania kolejnej fali wzrostowej. Zauważmy, że obecna fala korekcyjna jest dłuższa w czasie od poprzednich fal korekcyjnych, co oznacza, że mamy do czynienia z korektą wyższego rzędu, dając nam uprawnienie do takiego (fala 4), a nie innego postrzegania ruchu.

Po fali 4 powinna wystąpić fala 5 wzrostowa, która mniej więcej powinna być równa falom poprzedzającym, co dałoby nam oddech na kolejne 3000 punktów w ruchu wzrostowym (ponad 20% na samym indeksie). Myślę również, że warto przyjąć zasadę, że im dłuższa korekta, tym później dłużej trwający ruch wzrostowy. Tak, jak po fali 2, mamy szybką i dynamiczną falę 3, tak po fali 4 powinniśmy mieć falę 5, która może nie będzie dynamiczna, ale rozciągnie się w czasie.

O ile ktoś nie gra na lewarach, powinien ze spokojną głową patrzeć na zbliżający się koniec fali 4, oczekując rozpoczęcia ruchu wzrostowego na rynkach (z racji, że kapitały są powiązane, ruch powinien wystąpić na DAX, SP500 i na pozostałych rynkach, w tym również na naszym).