Jak głęboka będzie korekta na ropie?

07.09.2020, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz

Ropa to temat szczególnie bliski naszemu rynkowi, który traktowany jest nadal jako rynek wschodzący, który bazuje na surowcach. Dodatkowo dla nas ropa jest ważna z powodu posiadania w portfelu dywidendowym akcji PKN. Mamy też wśród Czytelników inwestorów, którzy spekulują w krótkim terminie na ropie, więc z pewnością skonfrontują mój aktualny punkt widzenia na surowiec ze swoimi analizami. Przejdźmy od razu do rzeczy.

W tej analizie skupię się na nieco krótszym interwale niż zwykle, czyli dziennym. Zobaczymy, czy w tej skali są już jakieś wiążące sygnały ze strony wolumenu. Wyjątkowo również użyje zniesień. Chcę sprawdzić, czy lokalne dołki LTTM w ruchu wzrostowym od marcowego dołka nie pokrywają się czasem z jakimiś zniesieniami, co wzmacniałoby ich wagę w przypadku sygnałów ze strony wolumenu.

Analiza ropy – wolumeny i zniesienia

Na wykresie D1 mamy drugą korektę w obszarze luki bessy z 8 marca 2020. Ta luka została ostatnio zamknięta, ale popyt nie był w stanie wygenerować z tego silniejszego ruchu w górę. Kurs cofnął się do luki.

Nie będę dziś zajmował się falami na ropie. Z pewnością paru Czytelników prowadzi swoje rozpiski i ma co najmniej dwa potencjalne układy fal. Nie chcę dodawać kolejnych. Ważniejsze jest dla mnie to, że ostatnich świecach spadkowych już widać większe obroty. To informacja, że trwa lokalna akumulacja kontraktów na ropę.

 

Zaznaczyłem te świece żółtą strefą. Z kolei wcześniej w zielonej strefie jest pierwszy dołek LTTM w fali wzrostowej, wzmocniony dolną granicą luki bessy oraz dwoma zniesieniami: zniesieniem 50% spadku ze szczytu w styczniu 2020 (ok. 65$) i zniesieniem 23,6% zwyżki z marcowego dołka (ok. 35$). W tym miejscu ma prawo pojawić się już jakaś większa reakcja popytu, wzmocniona skokiem wolumenu.

Podsumowanie

Czego oczekujemy w strefie wokół 34,34$, czyli na poziomie lokalnego dołka LTTM, wzmocnionego zniesieniami? Szukamy sygnału przewagi popytu na wzrostowej świecy z dolnym cieniem. Jeśli się pojawi, będzie szansa na zakończenie korekty i rozwinięcie kolejnej fali wzrostowej.