Jak znaleźć najlepszą spółkę dywidendową?

13.07.2022, Kategorie: Nowości, Autor: Bartek Bohdan

Inwestowanie w spółki dywidendowe to najlepszy sposób zarabiania na giełdzie w długim terminie. Szczególnie, gdy zdecydujemy się lokować nasz kapitał w spółki amerykańskie. To właśnie w USA znajdziemy najlepszych przedstawicieli spółek dywidendowych, czyli dywidendowych arystokratów. Spółki dywidendowe od dekad zachowują się lepiej niż indeks SP500 i są mniej podatne na rynkową zmienność.

Dzieje się tak dlatego, że inwestując w takie spółki, inwestorzy dostają oprócz stałego wzrostu kapitału (wzrost kursu akcji równy zwykle wzrostowi dywidendy) także solidny strumień dochodu pasywnego. Jeśli połączymy to z doważaniem akcji przez reinwestowanie wypłaconych dywidend, to procent składany jeszcze bardziej zwiększa nasz przyszły dochód.

Dziś bardziej niż w ubiegłych latach, w obliczu wysokiej i rosnącej inflacji, budowa dochodu pasywnego, który szybko rośnie i może inflację zrównoważyć, powinna być nadrzędnym celem każdego inwestora. Nie jest to jednak łatwe zadanie. Przede wszystkim największą przeszkodą jest nasza psychika. By mieć duży dochód pasywny z dywidend, musimy systematycznie działać przez wiele lat. Do tego na samym początku zwykle osiągamy rentowność roczną na poziomie 3-5%. Wielu inwestorów może się tym zniechęcić i szukać wyższych stóp zwrotu w spekulacji. To niestety ostatecznie kończy się najczęściej porażką i stratą kapitału.

Ten krótki przewodnik ma na celu wskazać Ci, na co zwrócić uwagę i czego się wystrzegać przy wyborze spółki dywidendowej. Zacznijmy od podstaw.

Co to jest dywidenda?

Jest to po prostu część zysku spółki, którą zarząd zdecydował się przekazać akcjonariuszom. Najczęściej jest wypłacana w formie gotówki, którą księgujesz na rachunku maklerskim. Czasem spółka decyduje się zastąpić dywidendę skupem akcji własnych. W USA często skup akcji i dywidenda występują równocześnie.

Co to jest stopa dywidendy?

Stopa dywidendy = (dywidenda na akcję/cena akcji) * 100

Oczywistym wydaje się, że im wyższa stopa dywidendy, tym lepiej dla inwestora. Tu i teraz osiągamy większy dochód pasywny. Nie jest to jednak doskonała miara efektywność spółki dywidendowej i najlepszy sposób na wybór takowej do portfela. Początkujący inwestorzy popełniają ten błąd i kierują się tylko stopą dywidendy.

Dość często wysoka stopa dywidendy związana jest ze zdarzeniami jednorazowymi i/lub znaczącym spadkiem kursu akcji. Pół biedy, jeśli zdarzenia jednorazowe nie powtarzają się regularnie, a kurs akcji nie spada z powodu problemów fundamentalnych. Niestety bywa, że bardzo wysoka stopa dywidendy zwiastuje kłopoty w spółce. Na GPW bywa tez sposobem na wyprowadzenie kapitału ze spółki. Trzeba na to uważać, szczególnie gdy spółka z przeciętną stopą dywidendy na poziomie 3-6% nagle wypłaca 15%+ i nie ma to pokrycia w analogicznym wzroście zysków.

Aby uniknąć takich pułapek, wystarczy kilka prostych działań:

  • Zobacz historię wypłat dywidendy i sprawdź regularność wypłat. Zwróć uwagę na dynamikę wzrostu i nagłe skoki oraz spadki stopy dywidendy. Jeśli się pojawiają, sprawdź w tych latach, co się działo w spółce.
  • Jeśli stopa dywidendy jest znacząco wyższa niż w sektorze i u konkurencji, zobacz, czy fundamenty są w porządku i czy np. spółka nie sięga za często do kapitału zapasowego.
  • Zweryfikuj stopę dywidendy ze wskaźnikiem wypłaty, który powinien być na rozsądnym poziomie. Wypłata 100%+ zysku to sygnał ostrzegawczy!
  • Dokładnie sprawdź fundamenty i sprawozdania finansowe, szczególnie w kontekście rentowności, zadłużenia, poziomu gotówki i aktywów.
  • Sprawdź, czy spółka jest konkurencyjna na rynku i dobrze sobie radzi z rozwojem działalności. Pomocne są wskaźniki tempa wzrostu.

Jak znaleźć dobrą spółkę dywidendową?

Nie jest to proste zadanie. Jest jednak kilka podstawowych czynników, które ułatwią Ci wybór najlepszej spółki dywidendowej.

Sprawdź regularność wypłat

Jest to chyba jeden z ważniejszych i najprostszych do sprawdzenia czynników. Wystarczy, że dokopiesz się do historii wypłaconych dywidend i sprawdzisz, czy nie było tam dłuższych okresów bez dywidendy. Co to jest dłuższy okres? W przypadku spółek amerykańskich mogą to być np. 2-4 kwartałów bez dywidendy, a dla polskich spółek 1-2 lata. Niestety na GPW wiele jest spółek, które dywidendę wypłacają regularnie przez np. 7 lat, a potem nagle widzimy 3-4 lata bez dywidendy. Jeśli spółka nie wypłaca regularnie dywidendy, zwiększa się ryzyko znaczącego spadku kursu, bo inwestorzy będą się obawiali kolejnego braku wypłaty.

Tu wchodzi nam wskaźnik wypłaty. To procentowy udział dywidendy w zysku netto. Zwykle spółki, które utrzymują go na poziomie nie większym niż 50%, wypłacają regularnie dywidendy i jest dużo większa szansa, że będą je podnosić w przyszłości. Osobiście za bezpieczny uznaję wskaźnik wypłaty do 75%.

Unikaj najwyższej stopy dywidendy

Choć kusząca, może być pułapką, bo w długim terminie inwestorzy mogą się obawiać, czy spółka będzie w stanie utrzymać tak wysoką stopę dywidendy. Taka sytuację widzę w 2022 roku na spółce Rokita. Wypłaciła rekordową dywidendę na poziomie 13,23 zł, co podbiło stopę dywidendy z ok. 5% do prawie 13%. Mimo, że taka wypłata ma swoje uzasadnienie w fundamentach, a spółka nie ruszyła kapitału zapasowego, można mieć uzasadnione wątpliwości, czy kolejna dywidenda będzie równie wysoka. To zaś może wywierać presję na kurs akcji.

Wzrost dywidendy

Dynamika wzrostu dywidendy jest znacznie ważniejsza niż bieżąca stopa dywidendy. Kilka razy już to przeliczaliśmy i pokazywaliśmy na blogu i naszym kanale YouTube. Na giełdach jest mnóstwo spółek, które mają dziś wysoką stopę dywidendy, ale bardzo niską dynamikę jej wzrostu w czasie. Tymczasem wysoki wzrost dywidendy nie tylko pomaga gonić i ostatecznie wyprzedzić inflację, ale też zmniejsza koszty prowadzenia portfela (prowizje i podatki). Te rosną, gdy rośnie się nasz kapitał operacyjny. Dlatego, gdy szukasz spółki dywidendowej, patrz głównie na wzrost zysków i dywidendy, a nie na samą stopę dywidendy. Patrz też na skalowalność biznesu spółki i zasięg, pod którym rozumiem to, czy spółka jest wyspecjalizowana w jednej usłudze/produkcie, czy też ma bardzo szerokie portfolio i szeroki krąg konsumentów. Im szerzej, tym lepiej, bo łatwiej osiągnąć efekt skali bez uderzenia w szklany sufit.

Zadłużenie kapitału

Stosunek długu do kapitału spółki jest bardzo ważny. Ważniejszy dziś, gdy rosną stopy procentowe, a za tym idzie wzrost kosztu obsługi zadłużenia. Im niższe zadłużenie kapitału, tym mniejsze ryzyko finansowe i większa szansa na stabilny wzrost dywidendy. Nie lubimy długu :).

Podsumowując inwestowanie w dywidendy jest najbardziej efektywnym i jednocześnie najbardziej bezpiecznym sposobem pomnażania kapitału na giełdzie. Wydaje mi się też jednym z niewielu dostępnych dziś narzędzi walki z inflacją. Do tego w przeciwieństwie do np. nieruchomości, cechuje się dużą płynnością i niską barierą wejścia w kontekście kapitału. Wymaga jednak ogromnej cierpliwości i samozaparcia, bo to projekt na lata i dekady. Dokładnie taki jest nasz nowy projekt Bogatyalbobiedny.pl (BAB), który wystartował 1 lipca 2022 i już ma jedną spółkę amerykańską w portfelu. W długim terminie zabezpieczy Uczestników przed inflacją i pozwoli wygenerować rosnący dochód pasywny, pozostając jednocześnie dość odpornym na rynkową zmienność.