33 lata rosnącej dywidendy z Cranswick

24.05.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Bartek Bohdan
33 lata rosnącej dywidendy z Cranswick

lata rosnącej dywidendy z Cranswick – to jest osiągnięcie! Powtarzamy to jak mantrę, że najlepszym sposobem zarabiania na giełdzie jest postawienie na coś realnego, co jest niemal pozbawione ryzyka. Tym czymś jest dodatni cash flow, czyli stabilna i regularna dywidenda z dobrej fundamentalnie spółki. Przeciwnicy dywidendy nie dostrzegają jednej z wielkich zalet tego rozwiązania.

Dywidenda stabilizuje nam stopę zwrotu z portfela i jest czymś, co dostajemy za sam fakt posiadania akcji niezależnie, po ile w danym momencie są notowane na parkiecie. Łączy nam spółkę giełdową z jej realnym biznesem poza giełdą, zaś sama giełda jest tylko platformą pośredniczącą w transferze tego zysku od spółki do naszej kieszeni. Dywidenda jest zaksięgowana i w momencie wpływu na nasz rachunek wyłączona z ryzyka inwestycyjnego. Możemy nią dowolnie dysponować. Możemy ją wypłacić i spożytkować na dowolny cel osobisty, a możemy ją re-inwestować. Warunkiem koniecznym jest jednak najpierw inwestycja we właściwa spółkę.

Dywidendy brytyjskie

Spółki z giełdy londyńskiej z punktu widzenia polskiego inwestora mają duża zaletę. Podatek u źródła wynosi 0%. To oznacza, że na nasze konto wpływa kwota brutto dywidendy. Jeśli dodatkowo akcje brytyjskie mamy w koncie IKE/IKZE, nie zapłacimy podatku analogicznie jak przy polskich akcjach. To znacząco zwiększa nam potencjał zysku i jego przyszły wzrost.

Nie ma oczywiście róży bez kolców. Dobrych spółek dywidendowych na LSE jest niewiele więcej niż na GPW, a tych najlepszych podobnie mało jak u nas. Pod tym względem nawet giełda UK jest daleko w tyle za amerykańską. Są tam jednak perełki w kontekście regularności wypłat dywidendy.

Cranswick: 33 lata rosnącej dywidendy

Jedną z takich spółek brytyjskich jest tytułowy Cranswick. To spółka z branży spożywczej i arystokrata dywidendowy nawet według standardów amerykańskich. Wczoraj 23 maja spółka ogłosiła podniesienie dywidendy wraz z lepszymi od prognoz wynikami za ostatni rok (spółka zamknęła go 31 marca 2023).

Przychody wzrosły o 16%, z czego 14,4% pochodziło z organicznego wzrostu biznesu. Miniony rok była dla spółki sporym wyzwaniem, bo inflacja (wzrost kosztów) spowodowała spadek marży z 7% do 6,5%. Na szczęście nie przełożyło się to negatywnie na zysk operacyjny i zysk przed podatkiem, które wzrosły odpowiednio 4,2% oraz 2,3%. Spółka poczyniła też inwestycje w rozwój zdolności produkcyjnych na poziomie 85 mln funtów w minionym roku fiskalnym.

Cranswick - przychody. 33 lata rosnącej dywidendy z Cranswick
Cranswick – przychody

Dynamicznie rosnące przychody to podstawa przy wyborze spółki dywidendowej. Zwracać uwagę powinniśmy też na solidny i rosnący cash flow – szczególnie wolne przepływy pieniężne.

Cranswick - cashflow. 33 lata rosnącej dywidendy z Cranswick
Cranswick – cashflow

Choć spółka CWK ma spore zadłużenie, to wyraźnie je zmniejsza. To z kolei przekłada się i przełoży (o ile trend będzie kontynuowany) na spadek kosztu obsługi zadłużenia i w konsekwencji pozytywnie wpłynie na rentowność.

Cranswick - dług
Cranswick – dług

Do mocnych stron spółki zaliczam też:

  • wysoki wskaźnik Altmana, świadczący o niskim ryzyku upadłości,
  • dobrą punktację F-Score (7/9),
  • dobre wskaźniki płynności,
  • niezły ROIC 12%.
Cranswick - wycena DCF
Cranswick – wycena DCF

Spółka ma też relatywnie godziwą wycenę, zgodną z medianą liczoną metodą DCF, czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Dywidendy

Spółka podniosła dywidendę o 5%, robiąc to po raz 33 z rzędu. Stopa dywidendy nie jest wysoka, bo 2,3%, ale widziałem sporo spółek dywidendowych na LSE ze sporo niższą i nadal są polecane przez wiele serwisów branżowych. Ważniejsza jest jednak dynamika wzrostu dywidendy, a ta jest 2-cyfrowa. To wcale nie taki częsty widok na brytyjskim rynku. Wskaźnik wypłaty pozostaje na bezpiecznym poziomie 0,4.

Zakup Cranswick do portfela dywidendowego

Fundamenty wyglądają solidnie, podobnie jak dywidenda. Pamiętajmy jednak, że również w przypadku zakupu akcji moment wejścia też jest ważny. Pozwala bowiem nabyć więcej lub mniej akcji, co determinuje przyszłą wielkość dochodu pasywnego. Dodatkowo kupując akcje w odpowiednim momencie, dodatkowo do dywidendy zyskujemy szansą na szybszy wzrost kapitału.

Cranswick - analiza wykresu
Cranswick – analiza wykresu

W interwale tygodniowym mogę się doszukać zwiększonych zakupów akcji w lokalnych dołkach. W żadnym momencie jednak w dołku nie pojawiła się przewaga popytu na W1. Aktualnie najbliższy dołek LTTM to ok. 28,5 funta. W tym miejscu potencjalnie szukałbym sprzyjającego zakupowi akcji układu, o ile taki się narysuje. Warunkiem jest zaobserwowane procesu akumulacji akcji i przewagi popytu na poziomie dołka lub niżej.

Autor wpisu: Bartek Bohdan

Współredaktor serwisu inwestora giełdowego PPCG. Aktywny inwestor giełdowy z ponad 12-letnim stażem. Jestem wielkim zwolennikiem inwestycji długoterminowych, budowania dochodu pasywnego z dywidend i procentu składanego. Uważam, że inwestorzy powinny powrócić do źródła, czyli akumulacji najlepszych aktywów. Takie aktywa nie tylko zwiększają wartość w czasie, ale przez dywidendy płacą nam za to, że trzymamy je w portfelu. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z dostępnego adresu e-mail.