Popyt już traci siłę na Nasdaq

15.12.2022, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz

W ten piątek nastąpi wymiana starej serii kontraktów terminowych (grudniowa) na nową serię (marcowa). Standardem jest to, że na starej serii wolumeny maleją, a na nowej wolumeny rosną. Standardem jest również myślenie o tym, że przesiadka inwestorów z jednej serii na drugą serię rozpoczyna nowy rozdział notowań i inwestorzy mogą chcieć rozgrywać jeden konkretny kierunek.

Analiza NASDAQ

Jeżeli rynek będzie po akumulacji, to mogą chcieć rozegrać wzrost, a jeżeli rynek będzie po dystrybucji, to inwestorzy mogą chcieć rozegrać spadek. Zobaczmy, jak faktycznie jest. Nie trzeba na ten temat spekulować. Wystarczy nanieść na wykres momenty wymiany serii i zobaczyć, czy rynek nabierał po tym czasie konkretnego kierunku.

Wykres z ostatnich 5 przypadków wygasania serii kontraktów jasno pokazuje, że kierunki „raczej” są zachowane, chociaż rynek nie rusza natychmiast. To, co nas interesuje, to obecne zachowanie rynku. Zobaczmy na ten sam wykres, ale już z naniesioną rozpiską falową:

Zmiana kontraktów na Nasdaq
Zmiana serii kontraktów na Nasdaq

To, co obecnie nas interesuje, to określenie, co wydarzyło się na ostatniej rozgrywanej serii kontraktów terminowych (od września 2022 do dzisiaj). I to, co możemy zobaczyć na wykresie, to ruch formujący się w klin. Sam klin oznacza, że rynek nie jest zbyt silny. Skoro ruch się szarpie, a falki zachodzą na siebie. To objaw tego, że na rynku nie ma wystarczającej ilości popytu do pchnięcia ceny i/lub jest na tyle dużo podaży, że ta jest zdolna spychać cenę w dół.

Co mówi nam wolumen? Zauważmy, że wolumen malał i na samym końcu tego procesu pojawił się akcent, czyli nieco wyższy wolumen od tła. Na wykresie zbiegł on się z pojawieniem się szczytu fali (c). To, co obecnie zeszło, to fala (d), po której spodziewam się już tylko słabszej fali wtórnej, którą oznaczyłem (e). Cały ruch w klinie byłby więc falą 4 o ruchu abcde.

Analiza WIG20

Jako ciekawostkę pokażę, jak kształtował się szczyt na WIG20 na koniec 2021 roku, kiedy zobaczyliśmy początek bessy:

Analiza WIG20
Analiza WIG20

Zauważmy, że po malejącym wolumenie i akcencie, który zaznaczyłem żółtą strefą, rynek wszedł w pierwszą fazę spadku. Po pierwszej fazie spadku wystąpił ruch wzrostowy, który oznaczyłem, jako fala wtórna. Nie poprawił on już szczytu.

Podsumowanie

W przypadku omawianego Nasdaq (US100) falą wtórną może być „fala (e)”, która wykończy nam klin. Obecnie zbliża się przerwa świąteczna, a zatem i zmienność na rynku będzie zanikać. Takie zachowanie rynku może doskonale wpisać się w to, co nazywamy „falą e”. Ruchy w tej fali bywają słabe i niemrawe, po czym rynek widząc słabość, wchodzi w dynamiczny spadek.

Dla nas byłaby to 5 fala bessy, kończąca cały ruch od końca 2021 roku. W tym czasie zwyczajowo dolar powinien dynamicznie zyskiwać, a ceny akcji powinny się skorygować. Będzie to prawdopodobnie świetny czas na nabycie aktywów po bardzo dobrych cenach.

Zwracam jeszcze na koniec uwagę na to, że każdy może interpretować wykresy i zdarzenia rynkowe na swój sposób. Przypuszczam, że i ja również znalazłbym chociażby nieco inne rozpiski falowe dla US100. Dla mnie najważniejszą informacją płynącą z wykresu jest malejący wolumen oraz fakt, że wykres przyjął formę klina. Rynek pokazuje, że stracił siłę.