Obligacje

Obligacja jest to dłużny instrument finansowy (papier wartościowy), w którym jedna strona, zwana emitentem obligacji, stwierdza, że jest dłużnikiem drugiej strony, zwanej obligatariuszem (właścicielem obligacji). Emisja obligacji jest formą zaciągnięcia kredytu. Emitent (np. Skarb Państwa, Gmina, przedsiębiorstwo) zobowiązuje się wobec właściciela obligacji do wykupu obligacji, na określonych warunkach (tj. w określonym terminie i po zapłaceniu wynagrodzenia za pożyczone pieniądze). Wynagrodzeniem za pożyczone pieniądze są najczęściej odsetki, których wysokość (sposób wyliczenia) określa dokument emisyjny.

w co inwestować pieniądze

W co inwestować pieniądze?

W ramach dzisiejszego artykułu chciałbym szeroko omówić zagadnienie dotyczące tego, w co inwestować pieniądze? Zobaczymy różne możliwości inwestowania pieniędzy, począwszy od całkowicie uznawanych za bezpieczne aż po te, które teoretycznie niosą za sobą większe ryzyko, jeśli nie wie się, co faktycznie się robi.


06.05.2024
7

Czy obligacje mogą być problemem?

Tak, mogą być problemem, o ile zainwestowałeś w nie swoje środki, które musisz oddać.


17.03.2023
0

Inwersja krzywej dochodowości i recesja

Przy okazji analiz obligacji w mediach branżowych często pojawia się pojęcie krzywej dochodowości, jej odwrócenie i powiązanie tego zjawiska z prognozą recesji. W dzisiejszym wpisie postaram się w miarę przystępnie omówić te pojęcia.


02.08.2022
0

Kiedy wystartuje hossa obligacji?

Dziś inwestowanie w obligacje jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Możemy kupować nie tylko bezpośrednio obligacje w wybranych biurach maklerskich, ale też kupić fundusz obligacji lub niedawno wprowadzony ETF na obligacje (ETFBTBSP). Pojawia się więc pytanie, czy to już właściwy moment by zainwestować w obligacje. Dużo się ostatnio wspomina o rentowności obligacji i wzroście tej rentowności. Warto […]


18.07.2022
0

Odwrócona krzywa rentowności obligacji

To zjawisko ma obecnie miejsce i w przeszłości zapowiadało problemy rynku akcji. Tu jednak czuję się w obowiązku zwrócić uwagę na fakt, że to historia i niekoniecznie musi (ale może) się powtórzyć. Musimy bowiem pamiętać, że rynki finansowe i polityka monetarna/fiskalna banków centralnych uległa zmianie.


06.04.2022
0